Datumske i vremenske funkcije

Kada izveštaji sadrže datume i/ili vremena, korisno je poznavati datumske i vremenske funkcije. Ove funkcije nam najpre omogućavaju da preuzmemo sistemski datum i/ili vreme i prikažemo ga u ćeliji. A zatim, pomoću njih možemo da izdvojimo neku jedinicu vremena (dan, mesec, godinu, čas, sekund itd.) i da ih iskoristimo za izračunavanje vremena ili datuma u budućnosti. Na primer, datum koji dolazi za 5 dana…

Pretraživanje nizova podataka

U praksi se često dešava da imamo tabele koje se nalaze u međusobnoj vezi. Slično kao kod baza podataka, vrednost kolone jedne tabele može da bude ključ pomoću koga možemo da pristupamo kolonama neke druge tabele. U ovom tekstu biće reč o funkcijama koje se koriste za pretraživanje opsega- nizova podataka. Ako ovladate njima, sasvim je izvesno da će vam ovo brzo postati jedan od omiljenih Excel alata.

Formule sa nizovima

Excel podržava posebnu vrstu formula koja omogućava da kao argumente umesto promenljive (reference, opsega, imena) iskoristimo nizove promenljivih, gde nad čitavim nizovima možemo da obavljamo određene matematičke operacije. Štaviše, ima situacija gde nizovi značajno skraćuju put do rešenja ili su čak neophodni da se do njega dođe. U tekstu koji sledi, kroz nekoliko primera, biće prikazano kako se koriste nizovi kao argumenti formula.

Izračunavanje iznosa

Prilikom pravljenja poslovnih izveštaja često je potrebno izračunati sumu iznosa, kao proizvoda količina i cena u kolonama tabele. U tu svrhu možemo ručno da kreiramo formule, a možemo i da iskoristimo mogućnosti funkcije SUMPRODUCT, koja se koristi za sabiranje proizvoda opsega koje se zadaju kao argumenti. Hajde da kažemo nešto više o ovoj, ne tako poznatoj, funkciji…

Višeuslovna agregacija podataka

Združivanje podataka (sumiranje, uprosečavanje, prebrojavanje) može se vršiti uz pomoć funkcija koje za argument imaju jedan ili više uslova na osnovu kojih se ono obavlja. Ovo su veoma korisne funkcije, jer omogućavaju složene analize i efikasan način za pravljenje sumarnih izveštaja, a često se koriste uz tehniku fiskiranja reda ili kolone u ćeliji sa formulom. U tekstu koji sledi opisaćemo ove funkcije kroz primere…