Iz redova u kolone…

Funkcija TRANSPOSE postoji već jako dugo i omogućava da, kada radite sa formulama koje sadrže nizove, izvršite njihovo transponovanje iz reda u kolonu ili obrnuto. Sličan efekat može da se dobije primenom opcije Paste Special. Od skoro, Excel koji se nudi korisnicima putem Microsoft 365 pretplate, poseduje funkcije TOROW i TOCOL pomoću kojih možemo lako da redove pretvaramo u kolone, a kolone u redove…

Razdvajanje teksta

Funkcija TEXTJOIN je jedna od novijih, do skoro raspoloživa isključivo Microsoft 365 pretplatnicima, a ona omogućava spajanje više stringova u jedan njihovim zadavanjem, a zatim definisanjem delimitera i opcije za ignorisanje onih koji su prazni. Od skoro se pojavila i funkcija TEXTSPLIT čija je namena razdvajanje stringova, a kako se ona upotrebljava saznaćete u „receptu“ koji sledi…

Izvlačenje reči iz rečenice

U okviru bloga „Excel kuhinjica“ do sada ste mogli da se upoznate sa mnogim funkcijama za manipulaciju tekstom. Od avgusta 2022. (nezvanično), a zvanično od pre nekoliko nedelja, Microsoft 365 pretplatnicima su na raspolaganju neke nove funkcije koje doprinose produktivnosti i mogu da vam pomognu da lakše preuzmete pojedine delove iz zadatog teksta.

Funkcija EOMONTH

Ponekad, dok koristite Excel, potrebno je da odredite datum kojim počinje ili završava se određeni mesec da biste na taj dan izvršili željeni proračun. Iako, uz malo truda, ovi datumi mogu da se izračunaju na tradicionalan način veliko olakšanje doneće vam primena funkcije EOMONTH. Više o ovoj funkciji saznaćete u tekstu koji sledi…

Advanced Formula Environment

Pisanje Excel formula uz pomoć Name Manager-a ume da bude zahtevan posao. Kada pišete jednostavne formule još ćete se nekako i snaći. Kod složenih formula ili pri izmeni postojećih velike su šanse da ćete pogrešiti. Funkcija LAMBDA omogućava da pravite svoje funkcije kao imena koja se dodaju u Name Manager-u, a da bi se ovaj posao olakšao Microsoft je kreirao Excel dodatak za pravljenje složenih formula: Advanced Formula Environment.