Funkcija SEQUENCE

Funkcija SEQUENCE je još jedna od onih koje manipulišu dinamičkim nizovima. Ona omogućava generisanje niza brojeva u okviru vektora ili matrice, zavisno od zadatih parametara, a moguće je zadati početnu vrednost kao i faktor uvećanja niza. Znači, nešto slično kao kada koristite opciju Fill Series, samo što to od sada možete da uradite pomoću funkcije.

Funkcija RANDARRAY

U jednom od prethodnih “recepata” bilo je reči o slučajno izabranim brojevima tj. o primeni funkcije RANDBETWEEN. Funkcija RANDARRAY radi na sličan način s tim što, za razliku od prethodno pomenute, ona generiše slučajan niz brojeva ili matricu na osnovu, prethodno zadatih, pravila. I ovo je jedna od novih funkcija koja je od skoro raspoloživa Office 365 pretplatnicima. Hajde da vidimo kako se ona koristi!

Funkcija FILTER

Već neko vreme Microsoft “jevanđelisti” govore o novim Excel funkcijama koje omogućavaju rad sa dinamičkim nizovima. O čemu se radi? Excel je obogaćen grupom funkcija koje obezbeđuju dinamičko filtriranje sadržaja. Pošto su one, u februaru ove godine, konačno postale sastavni deo Office365 Excel-a sledećih nekoliko “recepata” podeliću sa vama, kroz jednostavne primere, informacije o tome šta one donose.

INTERCEPT

Za zadatu seriju možemo da dodamo liniju trenda koja, primenom izabrane matematičke funkcije, vrši aproksimaciju i prikazuje trend kretanja podataka, o čemu je bilo reč u jednom od ranijih tekstova. Prikazom vrednosti R2 možemo da uočimo koliko je dobro izabrana funkcija koja vrši aproksimaciju podataka. Na koji još način je moguće poboljšati prikaz linije trenda?

Atributi ćelije

Svaka ćelija u radnom listu može da bude prazna ili da ima neki sadržaj (tekst, broj). Takođe, može da poseduje sopstvene elemente formatiranja. Funkcija CELL omogućava da očitamo atribute ćelije, međutim ona nije ni približno moćna kao, davno nastala, makro funkcija GET.CELL. U tekstu koji sledi saznaćete kako da očitate atribute ćelije.