Linije greške

Ponekad će na grafikonu biti prikazane vrednosti koje nisu pouzdane. U tom slučaju, bilo bi dobro da naglasimo posmatraču da greška postoji, kao i kolika je njena tolerancija. U tu svrhu koriste se linije greške koje izražavaju potencijalnu grešku, relativno u odnosu na tačku ili marker za zadatu seriju podataka. One se takođe mogu iskoristiti i da naglase neka buduća kretanja, odnosno za izvođenje predpostavki o vrednostima podataka u budućnosti.

Linija trenda

Od grafikona se često očekuje da prikažu sadašnje stanje i projekciju budućih događaja. Niko pouzdano ne zna šta će se dogoditi u budućnosti, ali aproksimacijom podataka iz prošlosti moguće je utvrditi trendove. Trend, po definiciji, predstavlja opšti pravac razvoja ili promene. Excel utvrđuje trendove i prikazuje ih pomoću linije trenda korišćenjem različitih matematičkih funkcija. U ovom tekstu biće reč o tome kako prikazati liniju trenda, i to onu liniju trenda koja na najbolji način opisuje podatke.

Elementi grafikona

Svaki grafikon sastoji se iz više elemenata koji određuju njegov izgled. To je najpre način vizualizacije podataka (Data Series) ili pojedinog podatka u seriji (Data Point). U zavisnosti od tipa grafikona za prikaz podataka se koriste: kolone, trake, linije, površi, pite… Zatim, elemente grafikona čine: naslov, legenda, ose, pozadina… Dodavanjem ili uklanjanjem elemenata postižemo da grafikon na najbolji način dočara podatke koji se nalaze u izveštaju.

Serije podataka u grafikonu

Grafikoni mogu da budu zasnovani na jednoj ili više serija podataka. Više serija koristi se kada želimo da prikažemo rezultate poslovanja po kvartalima ili u toku nekoliko godina. Prilikom pravljenja ovakvih grafikona važno je obratiti pažnju na podvrstu, jer ona određuje njihov izgled. Odnosno, treba da odaberemo da li pravimo Stacked ili Clustered grafikon. U toku rada postoji potreba da se serija podataka suzi ili dopuni, da se zamene redovi i kolone, da im se da opis…

Kakvih sve grafikona ima?

Nikada neću zaboraviti citat Dragomira Bojanića-Gidre, iz jednog od nastavaka serijala „Lude Godine“, koji kaže:“Daro, ti kad kažeš – kažeš malo, ali glupo“! Naravoučenije, nije teško napraviti grafikon ali treba odabrati onaj tip grafikona koji na najbolji način oslikava naše podatke. Excel poseduje mnoštvo grafikona, a u tekstu koji sledi biće reč o najčešće korišćenim, sa sugestijama kako da odaberemo onaj pravi.