Paste Special računanje

Opcija Paste Special omogućava brojne načine za manipulaciju vrednostima koje je potrebno zalepiti nazad u dokumentu. Jedna od njih je i računanje, gde je moguće izabrati ćeliju koja sadrži neku vrednost, a zatim i opseg sa vrednostima za izračunavanje koji će sa njom obaviti jednu od četiri elementarne matematičke operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje). Ovo može da poveća produktivnost u radu, hajde da vidimo kako se koristi!

Uporedni pregled

Ponekad je potrebno da otvorimo dve Excel datoteke i da izvršimo njihov uporedni pregled. Ovo se može uraditi na nekoliko načina ali jedan od najefikasnijih je primenom opcije View Side By Side. U tekstu koji sledi videćete kako se koristi ova opcija, a kao primer ćemo uzeti dve datoteke u kojima se nalaze spiskovi zaposlenih sa vrednošću njihovih plata u dve uporedne godine.

Izvoz dokumenata

Navikli smo da, kada želimo da promenimo tip Excel dokumenta, snimimo isti pod drugim nazivom. Ipak, u nekim novijim verzijama Excel-a ova operacija je dodatno olakšana. Ako uđemo u Backstage view tamo ćemo pronaći meni Export koji omogućava direktan izvoz u PDF ili promenu tipa datoteke. Takođe, postoji mogućnost i direktnog dodavanja dokumenta u Power BI.

Automatska provera grešaka

Excel poseduje ugrađenu funkcionalnost koja omogućava automatsku proveru grešaka prilikom unosa vrednosti u ćelije. Tamo gde on prepozna ili nasluti grešku pojaviće se mali zeleni trougao u gornjem levom uglu ćelije i ikonica koja ukazuje na upozorenje (žuti romb sa uskličnikom). Ako tada kliknete na ikonicu otvoriće se meni koji objašnjava zašto je greška nastala i nudi način za njeno prevazilaženje.

Numerisane liste

Numerisane liste su funkcionalnost koja se češće koristi kada radimo sa programom MS Word nego sa Excel-om. Ne postoji adekvatan prevod na srpski, ali radi se o listama stavki koje navodimo „pod tezama“. Excel ne podržava automatsku numerizaciju, ali uz pomoć opcije za umetanje simbola možemo da dodamo kvadrate, krugove i druge simbole za označavanje teza i na taj način postignemo željeni efekat.