Korisnički definisani formati

Prilikom formatiranja sadržaja ćelije, jedna od stavki koju možemo da podesimo je i način prikaza sadržaja ćelije. Pošto se opcije za njegovo podešavanje nalaze u Number kartici dijalog prozora Format Cells podešavanja o kojima će biti reč često nazivamo formatiranjem zapisa broja. Mada, sadržaj ćelije ne mora da bude broj. To može biti i tekst, datum, vreme ili neki drugi podatak. Da li ste se ikada zapitali: kako da kreirate sopstvene formate?

Pretvaranje tabele u sliku

Prebacivanje Excel tabele u neku drugu aplikaciju kao npr. PowerPoint ume da bude nezgodan posao. Ako vas mrzi da se bavite detaljima postoji jako jednostavan način da ovo uradite, a to je da gotovu tabelu pretvorite u sliku, pa da zatim sliku iskopirate na željenu destinaciju. Ovo može da se uradi pomoću opcije Paste Special, kao i pomoću Camera alata, a u tekstu koji sledi biće reč o tome kako da najlakše iskoristite ovu opciju.

Predlošci dokumenata

Excel postoji već duže od 20 godina. Iako se ne može reći da u njegovom svetu “nema ničeg novog pod kapom nebeskom”, brojni problemi na koje je, od njegovog nastanka, nailazila bogata Excel zajednica odavno su rešeni, a rešenja se mogu preuzeti sa Interneta u vidu predložaka (Templates). U ovom tekstu ćemo reći reč-dve o tome kako pronaći pravi predložak za generisanje dokumenta koji nam rešava problem.

Autofill i Flash Fill

Prilikom unosa podataka u velike tabele često se dešava da se neke od vrednosti koje unosimo ponavljaju. Excel nudi dve automatike koje olakšavaju unos. Prva se zove Autofill i pokreće se automatski čim počnemo da unosimo tekst, sa predlogom vrednosti koja je već postojala u tekućoj koloni. Flash Fill nudi popunjavanje podataka na osnovu obrazaca koje Excel prepoznaje u prethodnim kolonama u okviru iste tabele.

Korisničke liste

Često popunjavamo tabele podacima koji su smisleni nizovi. Ovo mogu biti recimo dani u nedelji, nazivi meseci i slično. Zbog toga, bilo bi zgodno da postoji automatika pomoću koje je dovoljno da unesemo samo prvi član niza, na primer “PONEDELJAK”, a kada primenimo tehniku popunjavanja niza da Excel automatski popuni ostalih nekoliko izabranih polja nazivima preostalih dana u nedelji. Ovu automatiku predstavljaju korisničke liste (Custom Lists) i o njoj će biti reči u tekstu koji sledi.