Prečice za kretanje i selekciju

Excel prečice za kretanje i selekciju su one koje ćete u velikoj meri koristiti u svakodnevnom radu. Nemate izbora: prilikom rada sa tabelama ovo su najčešće obavljane operacije, a ako primenite prečice one će vas učiniti značajno produktivnijim. Produktivnost je posledica bržeg rada, jer ćete većinu zadataka moći da obavite isključivo pomoću tastature. Posebno u slučaju kada koristite laptop računar, jer kada ste „u pokretu“ možda nećete imati omiljenu životinju svakog programera (miša) pri ruci.

Prečice za brzo formatiranje

Pri svakodnevnom radu često unosimo brojeve, a zatim formatiramo način njihovog prikaza unutar ćelije. Ovo se uobičajeno radi aktiviranjem opcije Format Cells, sa Home trake alata ili pomoću prečice CTRL+1, a zatim izborom neke od opcija prikaza sadržaja ćelije koje su objedinjene u okviru kartice Number. Ali pošto u praksi baratamo sa svega nekoliko formata zapisa broja, puno je korisnije upotrebiti prečice za brzo formatiranje sadržaja.

Univerzalne prečice

Excel prečice su često nepravedno zapostavljene, iako njihovom svakodnevnom upotrebom postižemo veću brzinu u radu, što nas čini puno produktivnijim. Iskusni korisnici uveliko koriste prečice. Dobra vest je što je najveći broj prečica univerzalne prirode pa se mogu primeniti u većini Windows programa. Ako ih naučite, postaćete puno efikasniji u radu sa bilo kojim od njih! Ovde ćemo da spomenemo neke od onih koje se najčešće koriste u praksi.

Formatiranje sadržaja ćelije

Pored sadržaja, svaku ćeliju karakteriše i format koji ima za cilj da istakne neke njene osobine. Na primer, zaglavlje tabele bi trebalo da bude na neki način naglašeno, bilo drugačijim fontom, stilom fonta ili drugačijom bojom pozadine; redovi bi takođe mogli da budu obojeni različitim bojama, radi bolje uočljivosti; brojevi bi mogli da imaju određeni broj decimala… U tekstu koji sledi opisaćemo načine za formatiranje sadržaja ćelije.

Prečice za pretraživanje i zamenu

Pri radu sa velikim tabelama često često se koriste prečice za pretraživanje i zamenu sadržaja ćelija. Pretraživanje sadržaja vrši se kombinacijom tastera CTRL+F (Find), a zamena pronađenog sadržaja pomoću kombinacije tastera CTRL+H (Replace). Pokretanjem bilo koje od ovih opcija, izborom na Home traci alata ili navedene prečice, otvoriće se isti dijalog prozor sa dve kartice: Find i Replace. U zavisnosti od željene akcije treba izabrati karticu, a zatim popuniti parametarska polja dijalog prozora.