Prečice za pretraživanje i zamenu

Pri radu sa velikim tabelama često često se koriste prečice za pretraživanje i zamenu sadržaja ćelija. Pretraživanje sadržaja vrši se kombinacijom tastera CTRL+F (Find), a zamena pronađenog sadržaja pomoću kombinacije tastera CTRL+H (Replace). Pokretanjem bilo koje od ovih opcija, izborom na Home traci alata ili navedene prečice, otvoriće se isti dijalog prozor sa dve kartice: Find i Replace. U zavisnosti od željene akcije treba izabrati karticu, a zatim popuniti parametarska polja dijalog prozora.