Microsoft Copilot i brze mere

Microsoft Copilot je četbot, zasnovan na ChatGPT, a integrisan je u okviru mnogih Microsoft sevisa i aplikacija. U okviru Power BI Desktop izveštajne platforme on omogućava da kreirate brze mere, te da na osnovu prirodnog jezika generišete DAX iskaze. Uz Microsoft Copilot kreiranje mera je postalo puno jednostavnije, a kako se on koristi saznaćete u „receptu“ koji sledi.

Power BI tabele u Excel-u

Već nekoliko godina unazad Power BI i Excel se uporedo razvijaju sa idejom da analitičari ne čuvaju sve svoje tabele isključivo na lokalnom računaru, OneDrive ili SharePoint repozitorijumima, već da mogu i da ih preuzmu iz Power BI izveštaja koji su objavljeni u okviru kompanijskog naloga- tenanta. Ukoliko koristite Microsoft365 pretplatu koja je povezana sa kompanijskim nalogom lako možete da preuzimate takve tabele.

Kalkulacije u visual-u

Ako želite da predstavite izveštaj na osnovu podataka to ćete učiniti tako što ćete se povezati sa izvorom, prečistiti ih, modelovati a zatim dodati odgovarajuće vizualizacije. U okviru procesa modelovanja često smo kreirali mere i izračunate kolone, pisanjem DAX iskaza. Na sličan način smo mogli da dodajemo i brze mere (Quick Measures). Sada postoji još lakši način, a to je da kreiramo kalkulacije u okviru visual-a…

Nove opcije za formatiranje

Power BI Desktop, u svom decembarskom izdanju, doneo je nekoliko novih opcija za formatiranje Column i Bar vizualizacija čime ih možemo učiniti puno funkcionalnijim i lepšim. Pored ove opcije, u ovom „receptu“ će biti prikazane neke nove funkcionalnosti koje su dodate opciji data labels. Opustite se i uživajte, slede neki zanimljivi sadržaji…

New Slicer vizualizacija

Slajseri su interaktivni objekti koji se koriste za filtriranje stranica ili čitavog Power BI izveštaja. Od njihovog nastanka nisu se puno menjali, a pošto predstavljaju bitnu komponentu izveštaja dobili su mali facelifting. Od novembra ove godine pojavila se nova Button Slicer vizualizacija koja poseduje svojstva tradicionalnih slajsera, kao i neke dodatne opcije za formatiranje koje je čine puno lepšom. Hajde da vidimo šta ona nudi!