Decomposition Tree

Decomposition Tree je Power BI visual koji omogućava analizu podataka prema više izveštajnih dimenzija. Možete da ga posmatrate kao usavršeni alat za dubinsko pretraživanje (drill down). On vrši agregaciju podataka i daje mogućnost „kopanja“ po zadatim dimenzijama, a sadrži i elemente veštačke inteligencije koji pomažu pri analizi i ukazuju na rešenje.

Suma vrednosti serija

Kada za vizualizaciju koristimo Stacked Row ili Stacked Column grafikon možemo da dodamo podatke koji prikazuju vrednosti pojedinačnih serija u okviru grupe. Na koji način je moguće da vidimo ukupnu vrednost (za sve serije)? U Excel-u smo za ovo pribegavali trikovima, što sam opisao u objavi iz maja ove godine, a Power BI od skoro poseduje mogućnost automatskog prikaza sume vrednosti svih serija.

Narativi

Power BI narativi predstavljaju novu funkcionalnost koja omogućava dodavanje teksta, kreiranog na osnovu jednog ili više visual-a, u kome su opisani poslovni trendovi proistekli iz izveštaja. Prilikom njihovog pravljenja narativi se automatski generišu na engleskom jeziku, ali se tekst može ručno izmeniti (prevesti) i formatirati na željeni način. Takođe, moguće je u narative dodati i nove vrednosti na osnovu zadate formule.

Azure mape

Azure Maps je novi Power BI visual koji omogućava prikaz podataka na geoprostornim mapama koje omogućavaju veću preciznost prikaza, te su kao takve pogodne za razvoj Internet i mobilnih aplikacija, kao i specifičnih izveštaja u kojima je važna tačna lokacija objekta. Ove mape su puno bolji izbor kada imate tačnu lokaciju objekta koji želite da prikažete na mapi (geografska širina, geografska dužina)…

Kada dashboard oživi…

San svakog rukovodioca je da ima ispred sebe veliki ekran sa dashboard-om koji pruža informacije o (gotovo) svemu što se dešava u njegovoj kompaniji. A da li ovo može da radi u realnom vremenu? Da, i ova mogućnost postoji još od oktobra 2019. godine za sve Power BI Professional i Premium korisnike koji koriste DirectQuery radi punjenja Modela podataka. Od skoro su dostupni i neki noviteti koji ovaj proces čine još efikasnijim…