Konverzacije unutar kanala

Microsoft Teams nudi mogućnost razgovora dva i više korisnika putem chat-a ili u okviru kanala nekog od timova. Ovo dosta podseća na tradicionalni chat, ali postoji i nekoliko razlika pa mi se čini da priliči da za ovu temu odvojimo posebnu objavu. U ovom tekstu saznaćetete i o nekoliko dodatnih mogućnosti kooperacije unutar kanala, kao i kako da dodate aplikaciju/servis koje će koristiti svi njegovi članovi…

Upravljanje kanalima

Kada smo jedanput kreirali kanal njime možemo da upravljamo uz pomoć opcija iz kontekstnog menija kanala ili otvaranjem tog istog menija u kartici Channels u okviru Manage team opcije. U okviru opcije Manage channel možemo da upravljamo moderacijom kanala i da odredimo ko sme da kreira objave, kao i da pregledamo analitike kanala. U kontekstnom meniju postoji još nekoliko korisnih opcija za upravljanje kanalom…

Dodavanje kanala

Kanale kreiramo u okviru timova kako bismo diskusiju usmerili u određenom pravcu, a vide se u Teams meniju kao folderi. Oni mogu da budu javni (mogu da im pristupe svi) ili privatni (rezervisani su samo za izabrane članove), što određujemo prilikom kreiranja kanala. Svaki od njih ima pridružen folder na SharePoint Online portalu gde se čuvaju datoteke na kojima zajedno rade članovi tima. Ako je kanal privatan, mogu da im pristupe samo članovi.

Upravljanje timovima

Kada kreirate tim potrebno je da dodate članove, napravite kanale ili obavite neke dodatne administrativne zadatke. U tu svrhu potrebno je da uđete u Teams meni, izaberete željeni tim, a zatim da otvorite njegov kontekstni meni (klikom na „…“) i izaberete opciju Manage team. U centralnom delu prozora pojaviće se pri vrhu naziv tima i avatar- slika koja ga predstavlja. Ispod su u karticama organizovane opcije za upravljanje timom.

Kreiranje timova

Timovi imaju za cilj da povežu ljude, sadržaje i servise prilikom obavljanja njihovog svakodnevnog rada, u skladu sa važećom organizacionom strukturom, ili prilikom rada na zajedničkom projektu. Timovi mogu da budu javni (dostupni svim članovima) ili privatni (dostupni isključivo pozvanim članovima) a čine ih korisnici koji mogu da budu vlasnici, članovi ili gosti. Hajde da vidimo kako možete da kreirate jedan tim!