Događaji

Pokretanje VBA programa najčešće je inicirano događajima. To mogu da budu događaji na nivou dokumenta (npr. Open, Activate), radnog lista (npr. Calculate, Change), grafikona, aplikacije, maske… Događaj kojim pokrećemo proceduru je uglavnom klik mišem na neko dugme ili objekat, fokus ili promena sadržaja objekta. Neki događaji se izvršavaju automatski nakon otvaranja postojećeg ili kreiranja novog dokumenta…

VBA filtriranje

Filteri su veoma korisna funkcionalnost koja omogućava da na osnovu zadatog kriterijuma vršimo filtriranje sadržaja u tabeli ili oblasti nad kojom je prethodno primenjen autofilter. Ovo može da se postigne na više načina, ali uvek postoji neki događaj kojim pokrećemo pomenutu akciju. U ovom „receptu“ ćete saznati kako da filtrirate tabelu uz pomoć, prethodno pripremljene, kombo liste.

Bojenje sadržaja

Boje nam pomažu da naglasimo sadržaje unutar radnog lista, a VBA omogućava da to učinite i kroz programski kod. Možete da menjate boje fonta, pozadine ili okvira ćelije. To je moguće učiniti na više načina: navođenjem VBA konstante koja predstavlja boju, upisivanjem koda boje ili specifikacijom RGB kombinacije boje pomoću istoimene funkcije…

VBA i komentari

Komentari u Excel-u su pogodan način da ostavite napomene u vezi rezultata računanja koje ste dobili ili da na drugi način obrazložite svoj rad u radnom listu. VBA omogućava lako dodavanje i brisanje komentara. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako napraviti programe pomoću kojih dodajete ili brišete komentare u aktivnoj ćeliji.

VBA i SQL Server

U nekoliko prethodnih „recepata“ bilo je reč o tome kako povezati Excel i Microsoft SQL Server radi preuzimanja podataka u radni list. Ovo su sve bile „bezazlene“ operacije, s obzirom na to da ste mogli samo da čitate podatke iz baze, ne i da ih menjate. Ponekad je potrebno kreirati program koji obavlja kompleksnije manipulacije nad bazom, pokretanjem odgovarajućeg SQL upita, o čemu će biti reč u tekstu koji sledi.