Dinamički nizovi

Ponekad je potrebno da napravimo niz za koji nismo sigurni koliko će imati članova. U tom slučaju vrši se kreiranje dinamičkih nizova koji, za razliku od uobičajenih, nemaju fiksnu dužinu. Ovi nizovi se deklarišu na taj način da se izostavlja broj članova niza, a koliko će ih biti ili za koliko treba da se poveća broj članova niza naknadno se definiše uz pomoć komandi o kojima će biti reč u tekstu koji sledi.

Nizovi

Nizovi predstavljaju grupu promenljivih istog tipa. Pošto često sadrže vrednosti koje dele zajedničke osobine lakše nam je da im dodelimo jedinstven naziv, a da zatim svakoj od njoj pristupamo pomoću indeksa- rednog broja u nizu. Indeks prvog člana niza je najčešće 0, a indeks poslednjeg za jedan manji od veličine niza. Moguć je rad sa celim nizom ili sa njegovim pojedinačnim članovima, oni mogu da budu jednodimenzioni ili višedimenzioni…

Do Loop struktura

Do-Loop Petlje, za razliku od For-Next petlje, nemaju ugrađen brojač već u tu svrhu moramo deklarisati jednu celobrojnu promenljivu. Njena vrednost se uvećava u telu petlje pre ili nakon zadatih naredbi a provera uslova na osnovu koga se izlazi iz petlje vrši se, u slučaju Do-While petlje, na početku a u slučaju Do-Until petlje na kraju. Hajde da vidimo na jednostavnim primerima kako se one koriste!

For-Next petlja

Petlje su strukture koje se koriste ukoliko želimo da više puta ponovimo zadati programski kod. Najjednostavnija za razumevanje i verovatno najčešće korišćena je For-Next petlja. Ona se koristi kada tačno znamo koliko puta želimo da ponovimo određenu akciju. Najpre se zadaje početna, a zatim krajnja vrednost i opciono vrednost za koju se vrši uvećavanje brojača. Zatim unosimo deo koda koji se ponavlja, a na kraju iza naredbe Next navodimo naziv brojača.

Višestruko grananje

Ponekad je potrebno da ispitamo uslov pa da, u zavisnosti od ishoda, ponudimo više alternativnih akcija. U tom slučaju koristi se struktura Select-Case za višestruko grananje. Ona radi na taj način što joj se prosledi neki parametar, a u zavisnosti od njegove vrednosti izvršavaju se različiti delovi programa. Ako se vrednost parametra razlikuje od svih ponuđenih alternativa izvršava se deo koda koji se nalazi iza Else naredbe.