Crtanje okvira

Ovo je, moram da priznam, veoma zabavna opcija i potpuno odudara od onog na šta ste navikli prilikom rada sa Excel-om. Sa druge strane, ako niste vešti u formatiranju okvira tabela, ona može da vam pomogne da lakše “iscrtate” tabele u kojima ćete unositi podatke. Ova opcija nije oduvek bila u Excel-u, pa verujem da i mnogi iskusni korisnici ne znaju da ona postoji. U nastavku ćete saznati nešto više o crtanju okvira tabela.

Ako se pozicionirate na Home traku alata, u grupi opcija označenoj sa Font pronaći ćete ikonicu koja podseća na “prozor”, a koja se koristi za formatiranje okvira. Klikom na strelicu desno od ikonice otvoriće se meni. Sa gornje strane nalazi se mnoštvo predefinisanih okvira (Borders), a sa donje strane opcije za crtanje, brisanje i formatiranje okvira (Draw Borders).00159-1

Izborom opcije Draw Border prvo što ćete primetiti je da se promenio pokazivač miša i da sada podseća na olovku. Kada “olovkom” kliknete na ivicu neke ćelije ona će se pretvoriti u okvir u skladu sa definisanim stilom i bojom. Ukoliko želite da promenite stil to možete da učinite izborom iz menija Line Style, a boju menjate izborom iz menija Line Color.00159-2

U meniju se nalazi i opcija Draw Border Grid. Ona služi za crtanje mreže okvira. Ovde se nalazi i opcija Erase Border, koja se koristi za brisanje okvira. Klikom na taster Esc u bilo koje doba možemo da izađemo iz moda crtanja, crtanja mreže, brisanja… A pošto se u praksi često smenjuju ove operacije kada uđete u mod crtanja, klikom na Draw Border, ukoliko pritisnete SHIFT na kratko ćete ući u mod brisanja (Erase Border). Ukoliko pritisnete taster CTRL ući ćete u mod crtanja mreže. Poslednja opcija u meniju More Borders služi za ulazak u prozor za formatiranje sadržaja ćelije Format Cells.

Složićete se, nije neka velika filosofija ali značajno olakšava proces crtanja okvira.