Data Table

Data Table je stara i pomalo zapostavljena Excel opcija koja omogućava da rezultate primene različitih scenarija vidite u okviru tabele. Za zadatu formulu i kriterijume ona vraća alternativne vrednosti te formule. Kriterijumi se mogu povlačiti iz redova ili kolona, a postoji mogućnost i izveštaja koji sadrži dve grupe kriterijuma. Ovo je možda i bolji alat od scenarija ukoliko obavljamo jednostavnije analize…

Polazimo od jednostavne tabele koja sadrži prihode od prodaje, udeo troškova i bruto profit (prihodi*(1-stopa udela troškova)). Ako želimo da vidimo šta će se dešavati sa bruto profitom usled promene stope udela troškova kreiraćemo ispod tabelu gde se u redovima prve kolone nalaze različite stope, a u zaglavlju druge kolone referenca ka formuli za izračunavanje bruto profita. Selektujmo tabelu (A5:B12), pa u Data ribonu pronađimo What-If Analysis meni. U ovom meniju treba izabrati opciju Data Table. U polje Column Input Cell treba uneti referencu ka ćeliji u kojoj se nalazi stopa udela troškova. Na taj način Excel će znati koje vrednosti u formuli treba da menja za različita scenarija. Da su se podaci nalazili u kolonama (transponovana tabela) vrednost bismo uneli u polju Row Input Cell.

Nakon unosa, klikom na OK potvrđujemo akciju što će popuniti tabelu.

Hajde da kreiramo malo složeniji scenario. Dodajmo u izvornoj tabeli i stopu poreza, kao i vrednost neto profita koja se dobije kada se od bruto profita oduzmu porezi (ovo u praksi važi u slučaju kada finansiramo poslovanje iz sopstvenih izvora). Tada će tabela za analizu izgledati malo drugačije. U redovima navodimo vrednosti jedne stope, a u kolonama vrednosti druge. Na preseku redova i kolona se nalazi referenca ka formuli kojom se izračunava neto profit. Selektujmo tabelu (A7:F14) i ponovo pokrenimo opciju Data Table. Sada u Column Input Cell treba uneti vrednost prve stope, a u Row Input Cell vrednost druge.

Nakon što potvrdimo akciju dobićemo tabelu sa vrednostima primene dva kriterijuma.