Data Visualizer

Da li volite Visio? U pitanju je aplikacija koja suštinski pripada MS Office paketu ali se posebno kupuje. Ja sam je koristio za crtanje dijagrama, međutim broj objekata koje nudi ukazuje na to da je primenjiva u mnogim delatnostima gde se obavlja neki vid projektovanja. Od skoro postoji dodatak koji omogućava da na jednostavan način, u okviru Excel dokumenta, napravite Visio dijagrame. On se zove Data Visualizer. Hajde da vidimo kako se koristi!

Ovaj dodatak se aktivira tako što kliknete na specifičnu ikonicu u okviru Add-Ins grupe Insert ribona. Nakon akcije otvoriće se prozor koji vam nudi mogućnost da izaberete, između nekoliko tipova, vrstu dijagrama koji želite da napravite. Klikom na Create vrši se njegovo kreiranje.

Excel će napraviti strukturiranu tabelu u okviru koje možete da vidite korake u okviru algoritma: oznaku koraka, naziv, sledeći korak, oznaku konektora, tip i alternativni tekst. Odmah nakon što ste kreirali dijagram dobićete nekoliko test objekata- koraka, a brisanjem ili dodavanjem elemenata u tabelu možete lako da modifikujete dijagram toka i prilagodite ga svojim potrebama. Klikom na Edit vrši se njegova izmena direktno u aplikaciji Visio, a klikom na Refresh dobićete dijagram na osnovu podataka iz strukturirane tabele.