Datumske i vremenske funkcije

Kada izveštaji sadrže datume i/ili vremena, korisno je poznavati datumske i vremenske funkcije. Ove funkcije nam najpre omogućavaju da preuzmemo sistemski datum i/ili vreme i prikažemo ga u ćeliji. A zatim, pomoću njih možemo da izdvojimo neku jedinicu vremena (dan, mesec, godinu, čas, minut, sekund itd.) i da ih iskoristimo za izračunavanje vremena ili datuma u budućnosti. Na primer, datum koji dolazi za 5 dana…

Najpre, potrebno je istaći da datum i vreme ne postoje! Svi vi 00059-1koji ste sada razrogačili oči i pomislili da ću da iznosim neke filozofske teorije, grešite. Ustvari, kada unesete neki datum i/ili vreme, pa probate da ih formatirate kao broj (CTRL+SHIFT+1) dobićete brojnu vrednost. Ovim vrednostima možete dodavati ili oduzimati druge brojeve, a kada im vratite format u datum/vreme (CTRL+SHIFT+3) videćete da ste prethodnim aritmetičkim operacijama pomerili datum/vreme unapred ili unazad. Za sada se nećemo baviti aritmetikom vremena, već ćemo da se fokusiramo na dve funkcije koje vraćaju tekući datum i vreme:

TODAY()

NOW()

Ove funkcije navode se bez argumenata, a datum i vreme preuzimaju iz datuma i vremena operativnog sistema. Ako želimo da jednokratno unesemo datum možemo i da iskoristimo prečicu CTRL+SHIFT+; (tačka-zarez), a ako unosimo vreme, koristimo prečicu CTRL+SHIFT+: (dvotačka).

Kada radimo sa datumima, za izdvajanje dana, meseca i godine iz ćelije gde se nalazi datum koristimo funkcije:

DAY (<datum>)

MONTH (<datum>)

YEAR (<datum>)

Ako želimo da izračunamo broj dana u nedelji možemo da iskoristimo funkciju WEEKDAY. Ova funkcija ima dva argumenta: datum i parametar (ceo broj kojim određujemo kojim danom počinje nedelja). Sličnu sintaksu ima i funkcija WEEKNUM, koja određuje redni broj nedelje u godini. Sintakse funkcija:

WEEKDAY (<datum>,<parametar>)

WEEKNUM (<datum>,<parametar>)

Kada je reč o vremenu, za određivanje sata, minuta i sekunde na osnovu referentne vrednosti koristimo funkcije:

HOUR (<vreme>)

MINUTE (<vreme>)

SECOND (<vreme>)

Postoje još dve funkcije koje mogu da budu od koristi, a to su funkcije DATEVALUE i TIMEVALUE. Njihov zadatak je da datum, unesen kao tekst, pretvore u odgovarajuću brojnu vrednost, na sličan način kao što bi smo učinili kombinacijom tastera CTRL+SHIFT+1.

00059-2