DAX, funkcije za agregaciju

Agregacija (združivanje) podataka je ono što implicitno radimo svaki put kada prevučemo neku izveštajnu dimenziju u polje Values. Ipak, kada kreiramo složenije izveštaje, korisno je da funkcije za agregaciju (sume, proseke, prebrojavanja) iskoristimo kako bi smo na osnovu njih napravili mere. Jedanput osmišljene mere mogu da se upotrebe kao gradivni element za pravljenje kompleksnih DAX izraza.

Najčešće korišćene funkcije za agregaciju podataka su SUM, AVERAGE i COUNT, a sintaksa im je jednaka kao kod istoimenih Excel funkcija. Kao argument u DAX izrazima one najčešće imaju neku kolonu. Na primeru ćemo pokazati kako možemo da napravimo tri mere u kojima se koriste ove funkcije:

SumaKolicina:=SUM([KOL])

ProsekKolicina:=AVERAGE([KOL])

BrojTransakcija:=COUNT([KOL])

U sve tri funkcije smo za argument upotrebili kolonu u kojoj su evidentirane prodate količine po maloprodajama, koje se u našem primeru nalaze u tabeli Transakcije. Kada ove tri mere prevučemo u Pivot tabelu dobićemo izveštaj sledećeg izgleda:

00123-1

Kada tražimo prosek ili prebrojavamo elemente koji nisu numerički podaci (tekst koji sadrži brojne vrednosti) možemo da iskoristimo i funkcije AVERAGEA i COUNTA. One imaju istu sintaksu, a rade sa malo drugačijim argumentima. Funkcija COUNTBLANK može da se iskoristi za prebrojavanje praznih redova u nekoj zadatoj koloni.