DAX Query pogled

Prilikom pravljenja izveštaja korisnici često kreiraju mere upotrebom složenih DAX izraza. Zbog toga, često koriste neke spoljašnje alate kako bi pripremili i analizirali kreirane mere. Iz ovog razloga, Power BI razvojni tim dodao je, pored tri postojeća, još jedan pogled u okviru Power BI Desktop aplikacije. On omogućava pravljenje i analizu kompleksnih DAX mera.

Da biste mogli da pristupite DAX Query pogledu potrebno ga je najpre omogućiti. To se čini u okviru podešavanja, pa izborom odgovarajuće opcije u okviru Preview Features sekcije.

Kada uđete u DAX Query pogled sa njegove gornje strane videćete prostor za pisanje DAX iskaza. Kada napišemo DAX iskaz, iza funkcije EVALUATE, a zatim kliknemo na dugme Run, u prostoru pri dnu prozora videćete tabelu sa rezultatima koje on vraća. Ovo dosta podseća na Query editor unutar SQL Server Management studija.

Na primer, ako napišemo iskaz:

EVALUATE
FILTER (Items,Items[CLASSIFICATION]=“CHOCOLATE“)

dobićemo tablu sa svim vrednostima tabele artikala koje pripadaju klasifikaciji „čokolada“. Ovaj DAX iskaz možemo kopirati, te na osnovu njega kreirati meru ili izračunatu kolonu.

U okviru DAX Query pogleda dodatno možemo formatirati DAX upit, dodavati ili uklanjati komentare, upravljati prikazom DAX iskaza…