Decomposition Tree

Decomposition Tree je Power BI visual koji omogućava analizu podataka prema više izveštajnih dimenzija. Možete da ga posmatrate kao usavršeni alat za dubinsko pretraživanje (drill down). On vrši agregaciju podataka i daje mogućnost „kopanja“ po zadatim dimenzijama, a sadrži i elemente veštačke inteligencije koji pomažu pri analizi i ukazuju na rešenje.

Za početak, uvezli smo skup podataka. Radi se o prodajnim transakcijama u jednoj prodavnici mlečnih proizvoda. Decomposition Tree dodajemo klikom na njegovu ikonicu u paleti visual-a i pojaviće se na radnoj površini. Da bismo mogli da generišemo izveštaj potrebno je da unesemo vrednosti u dva polja:

Analyze– ovde treba prevući meru (implicitnu ili eksplicitnu), podatak nad kojim se vrši agregacija. To može da bude npr. suma prodatih količina, iznosa, prosečna cena itd.

Explain By– ovde prevlačimo izveštajne dimenzije prema kojima želimo da vršimo analizu. Npr. prodajna grupa, klasifikacija, proizvođač, robna marka, naziv artikla…

Kreirali smo meru Promet, koja čini sumu prodatih iznosa u dinarima. Za početak, nju ćemo da prevučemo u polje Analyze. U visual-u će se pojaviti traka koja prikazuje ukupnu vrednost prodaje u dinarima. Da bismo malo bolje objasnili ovaj podatak u polje Explain By prevlačimo dimenzije KLASIFIKACIJA, PROIZVOĐAČ, ROBNA MARKA, NAZIV ARTIKLA. Dubinsku analizu (drill down) vršimo klikom na znak „+“ koji se nalazi desno od trake koja označava visinu prometa u odnosu na zadati kriterijum i biramo željenu dimenziju. Ponavljamo postupak dodavanja dimenzija i dubinskog pretraživanja. Na kraju analize, Decomposition Tree će automatski da generiše liniju koja prikazuje „optimalni put“. U našem primeru, to je artikal koji se najviše prodaje prema zadatom kriterijumu.

Klikom na „+“ radi dubinske pretrage možete da izaberete naziv dimenzije, kao i vrednosti High Value ili Low Value. One omogućavaju analizu svih raspoloživih polja i pronalaženje optimalnog puta u potrazi za najvišim ili najnižim vrednostima.

Decomposition Tree se može kombinovati i sa drugim visual-ima koji ga automatski filtriraju, čime se stiče bolji uvid u situaciju koju želite da analizirate.