Dinamički slajseri

Slajseri su vizualizacije, grafički objekti koji omogućavaju filtriranje stranica ili celokupnih izveštaja. Obično poseduju fiksne vrednosti. Uvođenjem parametara Power BI izveštaja, kod parametrizacije prema poljima, moguće je zadati dinamičke slajsere pomoću kojih prikazujemo visual-e sa različitim sadržajima. Npr. Biramo da li pratimo prodaju prema proizvođaču, robnoj marki, klasifikaciji, prodajnoj grupi…

Za početak, potrebno je da uvezemo dataset koji sadrži podatke o prodaji. Zatim, otiđimo u Modeling ribon te uđimo u meni New Parameter.

Dalje, treba izabrati opciju Fields. Otvoriće se prozor u kome najpre parametru dajemo ime, a zatim određujemo dimenzije na osnovu kojih se bira njihova vrednost.

Nakon potvrde izbora parametar je napravljen. Automatski će se kreirati slajser sa dimenzijama koje smo dodali. Slajser možemo odmah da formatiramo kao Tile, da mu dodamo sivu pozadinu, okvir, senku…

Zatim dodajemo stacke column chart visual. Na y osi on treba da prikazuje sume prodatih količina, a na x osi oznake meseci. U polje Legend dodaćemo malopre kreirani parametar. Klikom na slajser promenićete kriterijum izrade grafikona, a samim tim i njegov izgled.