Dodavanje kanala

Kanale kreiramo u okviru timova kako bismo diskusiju usmerili u određenom pravcu, a vide se u Teams meniju kao folderi. Oni mogu da budu javni (mogu da im pristupe svi) ili privatni (rezervisani su samo za izabrane članove), što određujemo prilikom kreiranja kanala. Svaki od njih ima pridružen folder na SharePoint Online portalu gde se čuvaju datoteke na kojima zajedno rade članovi tima. Ako je kanal privatan, mogu da im pristupe samo članovi.

Najbrži način da kreiramo kanal je ako u Teams meniju izaberemo željeni tim, otvorimo njegov kontekstni meni, a zatim opciju Add channel. Otvoriće se prozor u kome možemo da unesemo naziv kanala, kratak opis i da odredimo vid privatnosti (Private/Public).

Alternativno, kanal možemo da dodamo iz Channels kartice u okviru Manage teams opcije o kojoj je bilo reči u prethodnom tekstu. Ovde se takođe nalazi opcija Add Channel, a u ovom meniju se mogu videti svi prethodno kreirani kanali sa nazivom, opisom, oznakom vidljivosti, tipom… U ovom meniju se mogu videti i obrisani kanali.