Dodavanje praznih redova

Kako dodati prazan red nakon svakog od redova sa podacima u tabeli? Ovo je često potrebno učiniti kako bismo mogli da komentarišemo izveštaje koje je potrebno odštampati. To može da se postigne na nekoliko načina, a jedan od najjednostavnijih je uz pomoć opcije za sortiranje podataka. U ovom tekstu saznaćete kako se ovo radi…

Prva stvar koju je potrebno učiniti je dodavanje kolone sa rednim brojevima. U ovom primeru, dodaćemo je desno od tabele sa podacima. U ćeliju F3 dovoljno je upisati broj jedan, a zatim dvostrukim klikom na kvadratić u donjem desnom uglu markera selektovane ćelije popuniti seriju podataka.

Zatim, potrebno je selektovati sve redne brojeve, a zatim ih kopirati na Clipboard te zalepiti ispod selekcije.

Sledeći korak je selektovanje tabele i redova sa dodatnim indeksima. Potrebno je pokrenuti Sort opciju, a zatim izabrati sortiranje prema sadržaju kolone F u rastućem redosledu.

Dalje, potrebno je obrisati sadržaj kolone F pa formatirati tabelu i kao rezultat ćemo da dobijemo onu kod koje je svaki naredni red prazan.