Dozvola za ažuriranje delova tabele

Pomoću opcija Protect Sheet i Protect Workbook korisnik može da zaštiti radni list ili radnu svesku tako da može da im pristupi samo osoba koja zna odgovarajuću lozinku. Međutim, šta ako želimo da zaštitimo samo deo radnog lista? Takođe, ako na dokumentu istovremeno radi više korisnika, da li je moguće dodeliti im različita prava pristupa? Da li sistem administrator u ovu svrhu može da upotrebi domenska prava? Upoznajte opciju Allow Users to Edit Ranges.

Opcija Allow Users to Edit Ranges nastala je jer nije uvek dovoljno zaštititi tabelu lozinkom. Ponekad je potrebno zaštititi pojedine njene delove, a zatim različitim korisnicima (iz nabavke, prodaje, računovodstva itd.) dodeliti dozvolu da ih ažuriraju. Excel, između ostalog, omogućava dodeljivanje dozvola pristupa na osnovu domenskih naloga, što rad čini još sigurnijim. Upotrebu ove opcije pokazaćemo na popisu osnovnih sredstava. Zamislite da imamo tabelu koja sadrži podatke o popisu, a da želimo da omogućimo samo radnicima koji pripadaju odgovarajućoj organizacionoj jedinici mogućnost pristupa pojedinim delovima ove tabele. Selektovaćemo opseg C3:C7 (komercijala), a zatim u Review traci alata potražiti opciju Allow Users to Edit Ranges. Nakon pokretanja ove opcije prikazaće se istoimeni dijalog prozor.

00108-1

00108-2

Klikom na New otvoriće se dijalog prozor New Range. U polju Title treba navesti naziv, npr. reč „Komercijala“. U polju Refers to Cells treba navesti adresu opsega, što je u našem primeru $C$3:$C$7. Na kraju, u polju Range Password treba navesti loziku koju korisnik unosi da bi pristupio ovom opsegu ćelija nakon zaštite. Na dijalog prozoru nalazi se još i dugme Permissions. Klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor pomoću koga možemo da dodelimo prava pristupa domenskim korisnicima. U slučaju da se odlučimo za ovu opciju, lozinka nam nije potrebna, jer će prava pristupa opsegu imati samo korisnici koji su se već prijavili pomoću svog domenskog korisničkog imena i lozinke. Nakon što kliknemo na OK, Excel će nam tražiti da potvrdimo unetu lozinku i zaštitiće navedeni opseg.

Pored opcije New, dijalog prozor Allow Users to Edit Ranges sadrži i opciju Modify, koja se koristi za modifikaciju pravila za dodeljivanje dozvola, kao i opciju Delete koja se koristi za njihovo brisanje. Klikom na dugme OK potvrđujemo da smo završili sa unosom pravila i zatvaramo ovaj dijalog prozor. Primetićete da na njemu postoji i opcija Protect Sheet. Ova opcija služi za zaštitu radnog lista direktno iz prozora. Naime, zaštita pojedinih delova tabele postaje aktivna tek nakon što zaštitimo radni list. Osim sa dijalog prozora, ovu opciju možemo da pokrenemo i na uobičajen način, iz Review trake alata.

Nakon što smo zaštitili radni list, ako pokušamo da pristupimo (promenimo vrednost) ćeliji Excel nam to neće dozvoliti ako ne unesemo lozinku ili ako ne posedujemo odgovarajuća pristupna prava.

00108-3