E-mail upozorenja

Kada kupac kasni sa plaćanjem ne bi bilo loše da mu pošaljete e-mail upozorenja. Takođe, lep je gest i ako mu se zahvalite ako izvršava svoje obaveze na vreme. Ovo sve može da se uradi automatski iz Excel-a, a primer sa kojim ćete se sada upoznati je logičan nastavak prethodnog teksta o funkciji HYPERLINK. Takođe, ako svoj CRM vodite u Excel-u ovo je dobra ideja kako da ga obogatite nekim novim funkcionalnostima.

Počećemo od tabele u kojoj se nalaze naziv partnera, ime i e-mail adresa kontakt osobe, kao i iznos dugovanja. Svaka kompanija sama utvrđuje koliki iznos kašnjenja može da toleriše kupcu. U ovom jednostavnom primeru predpostavićemo da je dobar kupac onaj koji ima saldo 0 ili manji (u pretplati je), prosečan je onaj koji duguje 50000 ili manje, a svi ostali su loši kupci. Za izračunavanje ocene kupca potrebno je napisati formulu:

=IF(D2<=0;1;IF(D2<=50000;2;3))

Na osnovu ocene kupcima šaljemo različite e-mail-ove. U tu svrhu načinićemo tabelu koja sadrži ocenu kupca, naslov i tekst koji se šalju, u zavisnosti od ocene.

E-mail se formira kao string koji je kombinacija primaoca, naslova i teksta. Pojednostavljena sintaksa:

„mailto:“<e-mail adresa>“?subject=“<naslov>“&body=“<poruka>

Kako generisati e-mail upozorenja? Napisaćemo formulu:

=HYPERLINK(“mailto:”&C2&”?subject=”&VLOOKUP(E2;Sheet2!$A$1:$C$4;2)&”&body=
“&VLOOKUP(E2;Sheet2!$A$1:$C$4;3);”POŠALJI”)

Ona kreira link sa nazivom „POŠALJI“ a klikom na njega kontakt licu na e-mail, u zavisnosti od ocene, šaljemo odgovarajuću poruku.

Ako kliknete na link POŠALJI otvoriće se program zadužen za slanje e-mail-ova na vašem računaru i generisaće odgovarajuću poruku.