Linije greške u Power BI izveštajima

Kada kreiramo predviđanja ili analiziramo postojeće rezultate uvek postoji mogućnost greške. U tu svrhu, prilikom prikaza grafikona, u Excel-u smo oduvek mogli da prikažemo linije greške. Od skoro ova opcija postoji i u Power BI Desktop-u. U “receptu” koji sledi saznaćete kako da dodate i modifikujete linije greške na column chart ili bar chart grafikonu.

Počećemo tako što ćemo da uvezemo jedan jednostavan dataset u kome se nalaze podaci o prodaji. Zatim je potrebno da kreiramo column chart visual koji na x osi prikazuje prodaju po mesecima, a na y osi sumu prodatih količina.

Prikaz linija greške aktiviramo iz Analysis menija. Pri dnu ovog menija se nalazi sekcija Error Bars. Ovde najpre u polje Series treba prevući meru na osnovu koje se generišu linije greške. U našem slučaju, to je SUM of KOL. Zatim biramo vrstu linije greške: field, percentage, percentile ili standard deviation. U zavisnosti od izbora respektivno treba dodati mere kojima se određuju gornji i donji limit, ili iznos procenata, promila ili standardnu devijaciju.

Kada smo zadali sve vrednosti ostaje još samo da postavimo prikaz linija (Bar), vrednosti (Error Labels) i komentara (Tooltip). Svaka od ovih opcija nudi i dodatna podešavanja, npr. veličine fonta ili stila i debljine linije…  Rezultat je grafikon na kome su prikazane linije greške.