Excel binarne datoteke

Još od pojave verzije 2007 Excel čuva podatke u vidu XML datoteke. Ovo je dobra praksa ako želimo da razmenjujemo tabele između različitih platformi, ili čak i operativnih sistema, ali kada je reč o složenim proračunima, koji sadrže stotine hiljada redova, ovakvi dokumenti mogu zauzeti puno prostora na disku. To se može prevazići čuvanjem uz upotrebu XSLB ekstenzije, a koje su prednosti i mane ovakvog pristupa saznaćete u tekstu koji sledi.

Dokument sa XLSB ekstenzijom predstavlja binarnu Excel datoteku, što znači da se podaci umesto u XML čuvaju u binarnom formatu. Ovi dokumenti podržavaju sve standardne Excel sadržaje, uključujući i makroe. Čitanje i pisanje iz ovakvih datoteka je znatno brže, a i zauzimaju manje prostora na disku.

XLSB dokumente možete otvoriti pomoću bilo kog MS Office paketa, kao i uz pomoć većine open source paketa slične namene. Konverzija iz XLSX u XLSB format vrši se snimanjem dokumenta uz upotrebu drugačije ekstenzije.

Ako obratite pažnju u File Explorer-u videćete da XLSB datoteka zauzima puno manje prostora. U ovom primeru to iznosi negde između 30-35%.

Šta je potencijalna mana rada sa ovakvim datotekama? Kao što je navedeno, XLSB datoteke mogu posedovati makroe a da to, na osnovu ekstenzije, ne možete prepoznati. Ovo znači da mogu potencijalno sadržati štetne sadržaje. Pošto se kompjuterski virusi, malware i ransomware sadržaji sve više šire putem e-mail-a, ako dobijete ovakav dokument od nepoznatog pošiljaoca nipošto ga ne otvarajte!