Excel i Power BI

U jednom starom crtanom filmu promovisana je izreka:„Mačke i miševi mogu da budu prijatelji“. Sledstveno tome, Excel i Power BI takođe mogu da budu prijatelji! Power BI omogućava uvoz Excel izveštaja, bilo da su u pitanju tradicionalne, Pivot ili Power Pivot tabele. Ovo nije sasvim nova tema, ali ne mari da je se podsetimo u jednom novom svetlu sa naglaskom na to šta možete da radite besplatno, a kada ipak morate da kupite licence.

Kako ovo radi videćemo upotrebom Excel dokumenta koji smo napravili tako što smo u Model podataka uvukli tri tabele, povezali ih pa kreirali Power Pivot izveštaj. Dodato je nekoliko slajsera, kao i Pivot grafikon koji ilustruje podatke a radi se o listi pet najprodavanijih artikala. Excel dokument snimili smo na OneDrive for Business repozitorijum.

Preuzimanje podataka iz datoteke vrši se iz menija Get Data. Nakon što pokrenete ovu opciju Power BI će vam ponuditi nekoliko mogućnosti: uvoz sa računara (Local File), uvoz sa OneDrive ili OneDrive for Business repozitorijuma, kao i uvoz sa SharePoint timskog sajta, o čemu u ovom tekstu neće biti reči.

Ako preuzimate datoteku kao izvor podataka na osnovu kojeg ćete praviti izveštaje manje-više je svejedno. Međutim, ako želite da preuzmete gotov izveštaj, koji će gledati više korisnika, One Drive for Business je bolja opcija. Najpre, zato što vam OneDrive i neće dozvoliti da uvezete dokument (Workbook) zajedno sa strukturom, modelom podataka, slajserima, grafikonima… On omogućava preuzimanje datoteke isključivo kao izvora podataka (Dataset). Sa druge strane One Drive for Business radi daleko brže i pouzdanije tako da, kada je reč o poslovnoj primeni, nema dileme šta treba izabrati.

Nakon što se odlučite za opciju One Drive for Business potrebno je pronaći i selektovati dokument koji uvozite, a zatim kliknite na dugme Connect.

Biće vam ponuđene dve opcije: preuzimanje podataka (Import) ili preuzimanje gotovih izveštaja (Connect). Ako izaberete prvu opciju Power BI će pokušati da prepozna vaše tabele i od njih kreira dataset na osnovu koga možete naknadno da kreirate izveštaje. Druga opcija se koristi za preuzimanje gotovih Excel izveštaja sa kojima želite da upravljate u okviru Power BI naloga.

Preuzimanjem izveštaja u odeljku Workbooks će se pojaviti vaš izveštaj kao dokument koji možete gledati kroz Excel Online servis. Istovremeno, podaci su uvezeni i kao Dataset. Ako selektujete neku oblast, a zatim kliknete na ikonicu koja podseća na čiodu, dodaćete izveštaj na željenu izvešajnu tablu (Dashboard).

Ako dođe do neke promene izveštaja koji je smešten na OneDrive for Business repozitorijumu on će se automatski, nakon nekog vremena, ažurirati i u Power BI servisu.