Filteri kao deo izveštaja

Power BI izveštaji se mogu filtrirati na nivou visual-a, stranice ili čitavog modela, a postavljamo ih prevlačenjem izveštajnih dimenzija u odgovarajuća polja na Visualizations/Fields panelu. Verzija iz novembra 2018. godine donela je nove filtere koji su sada sastavni deo izveštaja, a nalaze se u posebnom meniju sa desne strane.. Za sada su još uvek u razvojnoj fazi a trebalo bi, u nekoj od budućih verzija, da postanu sastavni deo Power BI platforme.

Da bi ste mogli da vidite nove filtere neophodno je najpre da uključite njihov prikaz. Za to je potrebno da klinete na File karticu, a zatim da odete u Options and Settings i izaberete Options meni. Otvoriće se dijalog prozor u kome treba kliknuti na meni Preview Features, a zatim označiti polje New Filter Experience. Nakon ponovnog pokretanja Power BI Desktop aplikacije moći ćete da radite sa novim filterima.

Filtere postavljate na isti način kao pre, kao što je rečeno na početku. U zaglavlju Filters menija se nalazi ikonica koja podseća na oko. Klikom na nju sakrivate ili prikazujete meni sa filterima. Kada dodate nekoliko visual-a na stranicu u odeljku Visual Level Filters će se pojaviti i njihovi filteri. Podrazumevana vrednost je da su oni skriveni, a klikom na sličnu ikonicu („oko“) možemo da ih prikažemo ili sakrijemo u Filters meniju. Pored nje se nalazi još jedna ikonica koja izgledom podseća na katanac, a klikom na nju možemo da „zaključamo“ ili „otključamo“ vrednost filtera.

Klikom na neki od visual-a izgled menija se menja u skladu sa zadatim filterima, a ako kliknete na prazan prostor u okviru stranice videćete samo filtere koji važe na nivou stranice. U okviru samog menija, za svaki zadati filter na raspolaganju je polje za ptretraživanje kao i pregled vrednosti u okviru liste. Selektovanjem vrednosti vrši se filtriranje izveštaja, a u gornjem desnom uglu se nalazi ikonica koja podseća na gumicu. Klikom na nju poništava se filter.