Filtriranje grafikona

Filtriranje predstavlja uticaj na izgled izveštaja zadavanjem određenih kriterijuma. Ako kreiramo pivot grafikon on će biti formiran na osnovu podataka iz pivot tabele. Ako u njoj nešto izmenimo promeniće se i grafikon. Da li je ovo moguće učiniti u tradicionalnim Excel izveštajima? Da, ukoliko imate Office 2021 ili Office 365 pretplatu, uz pomoć nove funkcije XLOOKUP. Ovo je jednostavan metod pomoću koga možete da dobijete efektne izveštaje.

Počećemo od jednostavne tabele u kojoj može da se vidi prodaja nekoliko vina u toku četiri kvartala jedne godine. Da bismo kreirali opciju za izbor kriterijuma, vrste vina čiju prodaju želimo da prikažemo u grafikonu, poslužićemo se opcijom Data Validation i napravićemo listu u kojoj se vrši izbor nekog od predloženih vina.

Zatim je u ćeliji B9 potrebno napisati sledeću formulu:

=XLOOKUP(A9;A3:A7;B3:E7;“Nema rezultata“)

Ova formula, na osnovu izabrane vrednosti iz liste (ćelija A9) pretražuje kolonu A i za pronađeno vino vraća vrednosti prodaje u četiri kvartala. Ukoliko se ne pronađu podaci funkcija vraća poruku „Nema rezultata“, što se može dogoditi samo na početku, ako niste izabrali nijedan artikal iz liste. Radi lepšeg prikaza izaberite sve vrednosti prodaje pa ih formatirajte kao realan broj sa dva decimalna mesta (CTRL+SHIFT+1).

Zatim, selektujte opseg A9:E9 i na osnovu njega napravite Clustered Column grafikon. Na x osu postavite oznake kvartala, a zatim formatirajte grafikon prema sopstvenom nahođenju. Svaki put kada izaberete drugu vrednosti iz liste, koja se nalazi u ćeliji A9, automatski će se ažurirati i grafikon te ćete videti vrednosti prodaje za izabrani artikal.