Filtriranje pomoću lista

Slajseri su odlična funkcionalnost, ali nažalost ne mogu da se upotrebe za filtriranje tradicionalnih Excel izveštaja. Ako iskoristimo funkcije za uslovnu agregaciju, kako bi smo izračunali željene vrednosti, kao i tehniku za validaciju podataka, izborom vrednosti iz lista možemo da napravimo jednostavne ali delotvorne filtere. Izborom kriterijuma iz liste vrši se automatsko ažuriranje vrednosti u izveštaju. Hajde da vidimo kako ovo radi!

Da bi smo mogli da izradimo izveštaj za početak je potrebna tabela sa podacima o poslovnim transakcijama. Ona treba da sadrži vrednosti prodaje, kao i izveštajne dimenzije koje želimo da upotrebimo kao filtere. Za početak, u poseban radni list dodaćemo svaku od željenih dimenzija kopiranjem kolone, a zatim uklanjanjem duplikata kako bi smo dobili jedinstvene vrednosti. Prva od vrednosti treba da bude zvezdica.

Zatim, na sličan način, u radni list gde će se nalaziti izveštaj dodaćemo oznake proizvoda. Sa leve strane, u prvoj koloni, predvidećemo nekoliko polja koja će se koristiti kao filteri. Primenom tehnike validacije podataka zadaćemo da se vrednosti u ćelijama-filterima biraju iz listi koje se kreiraju na osnovu vrednosti izveštajnih dimenzija koje smo prethodno napravili.

Za kraj, potrebno je da uz pomoć funkcije SUMIFS kreiramo formulu pomoću koje se vrši sabiranje prodatih količina na osnovu naziva proizvoda i vrednosti ćelija-filtera:

=SUMIFS(TT[KOL];TT[ARTIKAL];C3;TT[KOMERCIJALISTA];$A$3;TT[PARTNER];$A$5;
TT[KLASIFIKACIJA];$A$7)

Adrese ćelija-filtera treba da budu fiksirane. Nakon što napravimo formulu potrebno je još samo da je iskopiramo u preostale ćelije i da ulepšamo izveštaj.