Formatiranje grafičkih objekata

Excel je od verzije 2007 obogaćen obiljem opcija za „ulepšavanje“ izveštaja, a iz verzije u verziju nudi sve više ovakvih funkcionalnosti koje se mogu primeniti za formatiranje svih grafičkih objekata, bilo da su u pitanju grafikoni ili njihovi elementi, slike, oblici, šeme… U tekstu koji sledi biće pokazano kako može da se promeni izgled grafičkog objekta: njegovog tela, okvira, primena specijalnih stilova za formatiranje…

Pre nego što počnemo da pokazujemo načine za formatiranje grafičkih objekata, potrebno je ubaciti jedan pravougaonik, a zatim u njega dodati tekst „PRAVOUGAONIK“. Tekst možete centrirati unutar objekta, promeniti boju, povećati vrstu, veličinu ili stil fonta… Sve ovo se radi pomoću opcija za formatiranje koje možete da pronađete u Home traci alata. Iskoristićemo ove opcije da tekst centriramo i malo ga povećamo.00104-1

Svaki put kada kreiramo neki grafički objekat pojaviće se kontestna traka alata Format u kojoj se nalaze opcije za formatiranje dodatog objekta. Uglavnom, ove opcije se svode na one za formatiranje oblika i one za formatiranje teksta.

Opcije za formatiranje oblika grupisane su u meniju Shape Styles. Tu možemo videti i neke predefinisane stilove, o čemu je bilo reč u jednom od prethodnih tekstova. Međutim, sada ćemo da pokažemo kako da samostalno dodajete elemente formatiranja objekta. Klikom na Shape Fill otvara se meni u kome su prikazane opcije za formatiranje tela oblika. Biće nam ponuđena paleta boja, opcija Automatic (bela boja) i opcija No Fill (proziran objekat). Klikom na neku od boja bojimo objekat u nju. Npr. ako kliknemo na crvenu objekat će postati crvene boje. Klikom na opciju More Fill Colors otvoriće se paleta iz koje možemo odabrati i neku drugu boju ili uneti njenu vrednost kombinacijom RGB koeficijenata (opcija Transparency može se iskoristiti da postojeću boju učinimo delimično ili potpuno providnom, kako bi se ispod objekta sa ovakvom bojom video neki drugi objekt, ako za to postoji potreba). Ukoliko u okviru menija Shape Fill izaberemo opciju Picture biće nam ponuđeno da objekat ispunimo zadatom slikom. Opcija Gradient omogućava nam gradijentno bojenje objekta, a opcija Texture omogućava ispunjavanje objekta zadatom teksturom.00104-2

00104-3Opcije za formatiranje okvira objekta grupisane su u meniju Shape Outline. Slično kao prilikom bojenja objekta pomoću ove opcije možemo da izaberemo boju okvira među ponuđenim bojama, odaberemo opciju Automatic (crna boja) ili No Outline (bezbojan okvir). Opcija More Outline Colors omogućava da izaberemo neku od dodatnih boja, koje nisu prikazane u paleti. Opcija Weight se koristi za podešavanje debljine okvira, a opcija Dashes za izbor stila prikaza linije okvira (linija, isprekidane linije, tačkice itd.). Ukoliko je grafički objekat linija, pomoću opcija Arrows možemo da podesimo stil strelice kojima se ona završava. Poslednja grupa opcija za formatiranje oblika Shape Effects, nudi nam mnoštvo efekata grupisanih prema oblastima. Pomoću ove opcije našem grafičkom objektu možemo dodati senku, odraz, sjaj, „mekane ivice“, efekat graviranja/ispupčenja ili neki od 3D efekata. Mogućnosti su brojne i prevazilaze okvir ovog teksta, treba da ih probate…

Kada je reč o formatiranju teksta, to postižemo pomoću opcija desno od onih za formatiranje oblika, objedinjenih u grupu WordArt Styles. U nekim starim verzijama Excel-a postojao je WordArt, kao specifičan grafički objekat koji sadrži neki tekst. Primenom stilova, u novijim verzijama je moguće bilo koji tekstualni objekat (Text Box), pa i tekst unutar postojećeg objekta, tretirati kao WordArt. Takođe, moguće ga je i dodati sa Insert trake alata, izborom opcije WordArt. Tekst formatiramo izborom nekog od ponuđenih stilova ili pak biramo boju teksta (Text Fill), boju okvira (Text Outline) ili neki od efekata koji se mogu primeniti na tekst (Text Effects). Princip je potpuno isti kao prilikom formatiranja oblika, a sličan princip možemo kasnije da iskoristimo za formatiranje bilo kog drugog grafičkog objekta.