Funkcija AGGREGATE

Ovo je funkcija koja se primenjuje radi agregacije- združivanja podataka iz zadatog opsega, što se čini navođenjem parametra koji se poziva na određenu funkciju (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN itd.). Agregaciju možemo da vršimo i pomoću drugih funkcija, međutim ova je specifična po tome što nudi različite opcije koje omogućavaju ignorisanje ugnježdenih funkcija, skrivenih redova, grešaka…

Ovo je sintaksa funkcije AGGREGATE:

AGGREGATE(<funkcija>;<opcije>;<opseg>;[<k>])

Prvi argument je broj koji označava funkciju pomoću koje se vrši agregacija podataka. To su najčešće korišćene matematičke i statističke funkcije.

Drugi argument predstavlja dodatne opcije:

  • 0 ili izostavljena- ignorisanje ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • 1- ignorisanje skrivenih redova i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • 2- ignorisanje grešaka i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • 3- ignorisanje skrivenih redova, grešaka i ugnježdenih funkcija SUBTOTAL i AGGREGATE
  • 4- ignorisanje ničega
  • 5- ignorisanje skrivenih redova
  • 6- ignorisanje grešaka
  • 7- ignorisanje grešaka i skrivenih redova

Treći argument je najmanje jedan opseg podataka, a četvrti je dodatna opcija koja se može odnositi na primenu određenih funkcija.

Kako se ovo koristi u praksi? Zamislite da želite da saberete sve vrednosti prodaje ali ste prethodno filtrirali tabelu prema nekom zadatom kriterijumu. Zbir neće biti tačan. Međutim, ako primenimo funkciju:

=AGGREGATE(9;5;$B$2:$B$10)

ona će sabrati samo vrednosti koje se vide…