Funkcija CONVERT

Koliko grama ima u jednoj čaši? Koliko grama stane u supenu kašiku? A u kafenu kašiku? Ovo su informacije koje ste do sada morali da tražite po Internetu, a od skoro postoji Excel funkcija koja omogućava ove i neke druge konverzije. Ona se veoma jednostavno koristi, a ako želite da saznate kako pročitajte ovaj „recept“ (ne može se konvertovati u više manjih, ali je zanimljiv)!

Za konverziju iz jedne jedinice mere u drugu koristimo funkciju CONVERT. Njena sintaksa:

CONVERT(<broj>;<iz jedinice>;<u jedinicu>)

Prvi argument je veličina koja se konvertuje. Ovde možemo da unesemo broj, izraz ili referencu ka nekoj ćeliji. Drugi argument je jedinica mere iz koje se vrši konverzija, a poslednji jedinica mere u koju vršimo konverziju.

Na primer, ako želimo da konvertujemo km u milje to možemo da postignemo pomoću formule:

=CONVERT(A4*1000;“m“;“mi“)

Pretvaranje milja u kilometre postižemo pomoću sledeće formule:

=CONVERT(A4/1000;“mi“;“m“)