Funkcija IMAGE

Ako koristite Power BI Desktop za kreiranje poslovnih izveštaja verovatno znate da je u tabelu moguće ubaciti sliku koja se prikazuje na osnovu njene URL lokacije. Od skoro, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, ovo možete da uradite i u Excel-u primenom funkcije IMAGE. U ovom „receptu“ ćete saznati kako se ona koristi…

Sintaksa funkcije IMAGE je:

IMAGE (<izvor>; [<alt tekst>]; [<veličina>]; [<visina>]; [<širina>])

Prvi argument ove funkcije je izvor. To može da bude lokacija na vašem računaru ili URL sa koga se preuzima slika. Drugi argument je alternativni tekst. Ovo je tekst koji se prikazuje kao obaveštenje ako se slika nije učitala (možete da ga preskočite). Treći argument predstavlja način kako je slika prikazana unutar ćelije. Može uzeti vrednosti: Fit Cell (popunjava ćeliju i zadržava proporcije slike), Fill Cell (popunjava ćeliju i ignoriše proporcije), Original Size (prikazuje sliku u originalnoj veličini) i Custom (sopstvene dimenzije slike). U slučaju da ste izabrali sopstvene dimenzije možete da unesete još dva argumenta: visinu i širinu.

Na slici ispod možete da vidite kako se primenjuje ova funkcija u praksi.