Funkcija ISOMITTED

Ovo je logička funkcija koja se koristi kao argument LAMBDA funkcije, a ima za cilj da proveri da li je izostavljen neki od argumenata. Prilikom upotrebe funkcije LAMBDA obavezno je navesti onoliko argumenata koliko je inicijalno zadato. Pošto ona vraća vrednost TRUE ili FALSE koristi se u kombinaciji sa funkcijom IF u delu LAMBDA funkcije gde je potrebno navesti vrednost koji ona vraća.

Sintaksa ove funkcije je:

ISOMITTED (<argument>)

U primeru imamo tabelu sa nazivima artikala, količinama, cenama i iznosima koje treba izračunati kao proizvod količina i cena. Ako unesemo formulu:

=LAMBDA(x;y;IF(ISOMITTED(x);“Unesite količinu“;x*y))(B6;C6)

Excel će vršiti proveru da li su zadata oba argumenta. U ovom slučaju jesu, te se računa iznos kao proizvod količine i cene. Da smo nekim slučajem uneli:

=LAMBDA(x;y;IF(ISOMITTED(x);“Unesite količinu“;x*y))(;C6)

Excel bi ovo prepoznao kao izostavljanje prvog argumenta i javio bi poruku da je potrebno uneti količinu.