Funkcija KEEPFILTERS

Kada koristimo DAX funkciju CALCULATE pa kao argumente zadajemo vrednosti filtera kao rezultat ćemo u Power Pivot izveštaju videti sve redove popunjene istim vrednostima. Iako te vrednosti odgovaraju zadatom filteru ovakav prikaz nije baš najlepše rešenje. Da bismo ovo izbegli možemo da iskoristimo funkciju FILTER ili, još bolje, funkciju KEEPFILTERS o kojoj možete više da saznate ukoliko pročitate tekst koji sledi…

Sintaksa funkcije KEEPFILTES je:

KEEPFILTERS(<izraz>)

gde kao izraz obično navodimo kolonu za čije vrednosti želimo da zadržimo filtere.

Ukupnu sumu prodatih količina računamo pomoću mere:

ProdajaK:=SUM([KOL])

Ako želite da vidite sumu prodatih količina za proizvođača FRUVITA napisaćete formulu:

Prodaja FRUVITA:=CALCULATE([ProdajaK];Artikli[PROIZVOĐAČ]=“FRUVITA“)

Ako ovu meru dodamo u Power Pivot izveštaj dobićemo identične redove sa vrednošću 3501000. Ako želimo da se ova vrednost vidi samo za zadatog proizvođača „uokvirićemo“ filter uz pomoć funkcije KEEPFILTERS.

Prodaja FRUVITA KF:=CALCULATE([ProdajaK];KEEPFILTERS(Artikli[PROIZVOĐAČ]=“FRUVITA“))

Ako ovu meru dodamo u izveštaj on će izgledati puno bolje.