Funkcija LET

Komanda LET postoji u više programskih jezika, a koristi se za dodeljivanje vrednosti promenljivima. Na sličan način u Excel-u možete da deklarišete jednu ili više promenljivih, dodelite im vrednosti, kao i da definišete izraz u kome se one koriste pomoću funkcije LET. Ovo je posebno korisno kada unutar formule postoje delovi koji se više puta ponavljaju. Funkcija LET, osim što skraćuje formulu, bitno utiče i na performanse…

Sintaksa ove funkcije je:

LET(<promenljiva 1>;<vrednost 1>…<promenljiva n>;<vrednost n>;<izraz>)

Najjednostavniji primer je kada imamo jednu promenljivu:

=LET(x;2;x^2)

U ovoj formuli deklarisali smo promenljivu x, a zatim izračunali njen kvadrat. Formula kao rezultat vraća broj 4.

Kako bi izgledala formula sa dve promenljive?

=LET(x;1;y;2;x+y)

Ovde smo deklarisali x, dali joj vrednost 1, a zatim y koja je dobila vrednost 2. Na kraju smo napisali izraz koji predstavlja zbir x i y. Formula vraća kao rezultat broj 3.

Ovo je bilo malo teorije, hajde da vidimo kako možemo da iskoristimo funkciju LET u praksi. Zamislite sledeći scenario: posmatramo izveštaj prodaje prema gradovima i želimo da napravimo plan prodaje za naredni mesec. Kriterijum: ako je prodaja bila veća ili jednaka prosečnoj prodaji plan treba da bude vrednost prodaje uvećana za 20%, a ako je bila manja to treba da bude prosečna vrednost prodaje uvećana za 10%. Ovakav plan računamo pomoću pomoću formule:

=IF(B3>AVERAGE($B$3:$B$10);B3*1,2;AVERAGE($B$3:$B$10)*1,1)

Formula je malo rogobatna, zar ne? Da bismo je pojednostavili i ubrzali računanje iskoristićemo funkciju LET:

=LET(prosek;AVERAGE($B$3:$B$10);IF(B3>=prosek;B3*1,2;prosek*1,1))

Kao što vidite formula je puno elegantnija, a prosek se računa samo jedanput što je čini dvostruko bržom.