Funkcija SCAN

Funkcija SCAN se koristi za pretraživanje niza (opsega) te vraćanje izračunate vrednosti na osnovu formule koja se zadaje primenom funkcije LAMBDA. Prvi, opcioni argument, je početna vrednost. On se često izostavlja. Zatim se zadaje niz (opseg), a na kraju navodimo pomenuti izraz u okviru koga se vrši izračunavanje. Rezultat ove funkcije nije jedna vrednost već opseg čije dimenzije korenspondiraju zadatom nizu.

Sintaksa ove funkcije je:

SCAN ([<početna vrednost>]; <niz>; <kalulacija>)

A najlakši način da vidite kako ona radi je na primeru izračunavanja faktorijela zadatog niza brojeva. Formula koju je potrebno uneti je:

=SCAN(;A1:C2;LAMBDA(x;y;x*y))

Rezultat je niz faktorijela koji korenspondira zadatom nizu brojeva.