Funkcija SORT

SORT je nova Excel funkcija koja generiše dinamički niz uređenih vrednosti na osnovu zadatih kriterijuma. Ona omogućava da zadamo opseg vrednosti koje se sortiraju, izaberemo kolone, redosled sortiranja kao i način evidentiranja podataka, odnosno da li se sortiranje vrši prema podacima koji se nalaze u redovima ili prema onima koji se nalaze u kolonama.

Sintaksa funkcije SORT je:

SORT (<opseg>;[<indeks>];[<redosled>];[<prema kolonama>])

Obavezan je samo prvi argument, a on označava opseg ćelija koje sortiramo. Ako ne navedemo nijedan dodatni sortiranje će se vršiti prema prvoj koloni. Indeks označava redni broj kolone prema kojoj sortiramo vrednosti, a redosled je broj kojim zadajemo poredak sortiranja: +1 (rastući) ili -1 (opadajući). Poslednji parametar koristimo ako su podaci evidentirani prema kolonama, a u tom slučaju unosimo vrednost TRUE.

Npr. za sortiranje opsega prema prvoj koloni u rastućem redosledu potrebno je napisati formulu:

=SORT(A2:C13;1;1)