Funkcija SORTBY

SORTBY je još jedna od novih funkcija za rad sa dinamičkim nizovima koja, za razliku od funkcije SORT, vrši uređivanje nizova na osnovu drugih zadatih nizova u rastućem ili opadajućem poretku. Primena ove funkcije sastoji se u tome da zadatu oblast možete da sortirate najpre prema kriterijumima u jednoj koloni, a zatim prema onim u nekoj drugoj. Hajde da vidimo kako se to radi!

Sintaksa funkcije SORTBY:

SORTBY (<opseg>;<na osnovu niza>;[<redosled>];[<na osnovu niza>;[<redosled>]], …)

Ako unesete formulu:

=SORTBY(A2:C13;B2:B13;1;A2:A13;1)

sortiranje opsega A2:C13 će se izvršiti najpre na osnovu kolone B, u rastućem redosledu, a zatim na osnovu kolone A, takođe u rastućem redosledu.