Funkcija XMATCH

Funkcija XMATCH je savremenija verzija funkcije MATCH, a koristi se za pretraživanje nizova, prema redovima ili kolonama, radi pronalaženja pozicije zadate vrednosti. Ona podržava tačno i približno upoređivanje, a prilikom pretrage mogu da se koriste i džoker znakovi kao zamena za jedan (?) ili više karaktera (*). Ovo je još jedna od novih funkcija za rad sa dinamičkim nizovima koja je, od februara ove godine, raspoloživa isključivo Office 365 pretplatnicima.

Sintaksa ove funkcije je:

XMATCH (<vrednost>,<niz>,[<mod upoređivanja>],[<mod pretrage>])

a njeni argumenti su:

  • vrednost – vrednost koja se traži
  • niz – niz u kome se pretražuje zadata vrednost
  • mod upoređivanja – opciono, 0 za tačno poklapanje (podrazumevana vrednost), -1 za tačno poklapanje ili nižu vrednost, +1 za tačno poklapanje ili višu vrednost, 2 za korišćenje džoker znakova u pretrazi
  • mod pretrage – opciono, +1 za pretragu od početka (podrazumevana vrednost), -1 za pretragu od kraja, 2 za binarnu pretragu (rastući redosled) i -2 za binarnu pretragu (opadajući redosled).

Mala napomena u vezi poslednjeg argumenta, binarna pretraga predstavlja unapređen algoritam pretraživanja nizova koji se primenjuje isključivo kod onih koji su sortirani, u rastućem ili opadajućem redosedu. Koristi se kada imamo izuzetno velike nizove pa nam je važno da se pretraga ubrza.

Najjednostavniji način upotrebe ove funkcije je kada želimo da pronađemo zadatu vrednost u nekom nizu, navodeći samo dva argumenta:

=XMATCH(G2,B2:B21)

Ako znamo samo deo naziva vrednosti koja se traži možemo to da navedemo u formuli, s tim što treba dodati i treći parametar kome zadajemo vrednost 2. Na primer, ako tražimo boju koja počinje slovima “PLA” napisaćemo formulu:

=XMATCH(G5,B2:B21,2)

Takođe, pretragu možemo da vršimo i u obrnutom redosedu. Ako tražimo vrednost “SIVA” u nizu, počevši od njegovog kraja, napisaćemo formulu:

=XMATCH(G8,B2:B21,,-1)