Funkcije BYROW i BYCOL

Funkcije BYROW i BYCOL služe da, za zadati red ili kolonu, izvrše kalkulaciju zadatu pomoću funkcije LAMBDA koja koristi samo jedan argument. Ovo ih, na neki način, razlikuje od funkcije o kojoj je bilo reč u prethodno objavi. Obe funkcije rade na sličan način. Razlikuju se samo po tome da li preuzimaju podatke potrebne za izračunavanje iz reda ili kolone.

Sintaksa ovih funkcija izgleda ovako:

BYROW (<niz>;<kalkulacija>)

BYCOL (<niz>;<kalkulacija>)

Na primer, ako je u tabeli prikazan pregled prodaje prema državama pomoću formule:

=BYCOL(B2:B9;LAMBDA(x;MAX(x)))

izračunavamo maksimalnu vrednost prodaje. Ako želimo da dođemo do minimalne vrednosti prodaje napisaćemo formulu:

=BYCOL(B2:B9;LAMBDA(x;MIN(x)))

Da su, nekim slučajem, podaci bili u redovima napisali bismo slične formule. Jedina razlika je u tome što bismo tada iskoristili funkciju BYROW.