Funkcije za agregaciju podataka

Združivanje (agregacija) je termin koji označava objedinjavanje. A objedinjuje se jedan ili više nizova podataka, koji se zadaju kao argumenti funkcija, radi izvođenja neke matematičke operacije. To može da bude: sabiranje (sumiranje) niza podataka, prebrajanje, uprosečavanje, izračunavanje minimalne ili maksimalne vrednosti zadatog niza… Funkcije za agregaciju se jako često koriste i trebalo bi da ih dobro upoznate!

Jedna od najčešće korišćenih Excel funkcija je ona koja se koristi za sabiranje podataka. Naravno, radi se o funkciji SUM. Ovako izgleda njena sintaksa:

SUM (<argument1>, <argument2>, … , <argumentn>)

Najjednostavniji način primene ove funkcije je da odaberemo opseg ćelija koji želimo da sumiramo. Na primer, ako želimo da sumiramo ćelije B2, B3 i B4 napisaćemo formulu u kojoj, kao argument funkcije, upisujemo navedeni opseg:

=SUM(B2:B4)

Ne zaboravite, unos formule uvek počinje sa znakom „=“. Ako bi želeli da formuli za sumu dodamo i ćelije C3 i C4, napisaćemo sledeću formulu:

=SUM(B2:B4,C3:C4)

Iako u ovom slučaju funkcija ima samo dva argumenta, radi se o dva opsega ćelija. Kao argument smo mogli, na primer, da navedemo celu kolonu B i u tom slučaju bi funkcija izgledala ovako:

=SUM (B:B,C3:C4)

A mogli smo da saberemo pomenute ćelije tako što bi smo adresu svake od njih upotrebili kao poseban argument:

=SUM(B3,B4,B5,C3,C4)

00046-1

Koji god način da odaberemo, argumente uvek razdvajamo zarezom (,) ili tačka-zarezom (;). Koji će se simbol koristiti za razdvajanje argumenata funkcije, zavisi od regionalnih podešavanja. Kod tradicionalnih podešavanja to je obično zarez, a kod srpskih podešavanja to je tačka-zarez. Prilikom unosa argumenata primetićete da Excel automatski boji argumente i označene opsege istim bojama. Ovo je još jedna olakšica, koja ima za cilj da nam omogući uvid u to nad kojim podacima se vrši agregacija.

Sledeće dve funkcije koje ćemo da navedemo koriste se za računanje maksimuma (MAX) ili minimuma zadatog niza podataka (MIN). Njihove sintakse su:

MAX (<argument1>, <argument2>, … , <argumentn>)

MIN (<argument1>, <argument2>, … , <argumentn>)

Još jedna, često korišćena, funkcija je ona koju koristimo za prebrojavanje (COUNT). Njena sintaksa je:

COUNT (<argument1>, <argument2>, … , <argumentn>)

Funkcija COUNT se koristi za prebrojavanje opsega ćelija koji sadrže brojeve. Postoji još nekoliko funkcija koje vrše prebrojavanje. Na primer, funcija COUNTA broji sve ćelije u navedenom opsegu koje sadrže neku vrednost (broj ili tekst), a funkcija COUNTBLANK broji samo „prazne“ ćelije. Prilikom upotrebe poslednje dve navedene funkcije treba obratiti pažnju na to da ćelija koja u sebi sadrži znak razmaka (space) takođe sadrži vrednost, iako se ona ne vidi.00046-2

Ukoliko treba da pomnožimo neki niz brojeva, unećemo formulu za izračunavanje proizvoda (PRODUCT), a njena sintaksa je:

PRODUCT (<argument1>, <argument2>, … , <argumentn>)