Geografija i Akcije

Excel se nije suštinski menjao od svog nastanka a jedna od njegovih osobina je i to da on ne poseduje tipove podataka osim teksta i brojeva. Svi ostali (izvedeni) tipovi su samo drugačije formatirani brojevi. Excel 2019 u ovom pogledu donosi novine i nudi nam dva nova tipa: Stocks (akcije) i Geography (geografski podaci). Pošto je mala verovatnoća da će neko od vas mešetariti na berzi podatke u ovom „receptu“ će najviše biti reč o geografskim podacima i njihovoj primeni.

Najpre potrebno je da u novom dokumentu, u praznom radnom listu, kreiramo kolonu sa nazivima nekoliko gradova, npr. Beograd, Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje, Budimpešta i Beč. Ako selektujemo ove podatke, pa na Data ribonu kliknemo na ikonicu Geography, odredićemo gradove kao geografske pojmove. Sa leve strane njihovih naziva pojaviće se ikonica koja podseća na mapu, što govori da je to sada geografski tip podataka, a pri vrhu tabele još jedna koja omogućava dodavanje novih kolona. One predstavljaju geografske odrednice koje su na neki način povezane sa izabranim gradom, a mogu biti: skraćeni naziv, država, vremenska zona, geografska širina, geografska dužina, površina, broj stanovnika… Izborom neke od ovih opcija pojaviće se dodatna kolona koja prikazuje željene podatke.

Dopunske geografske odrednice mogli smo da dodamo i ručnim putem. Ako se pozicioniramo na ćeliju C2, a zatim ukucamo adresu ćelije A2, u kojoj se nalaze geografski podaci, pa nakon toga tačku, biće nam ponuđene iste one opcije od malopre. Ako ukucamo A2.Population u ćeliji će se prikazati broj stanovnika u gradu na osnovu ćelije A2. Prostim kopiranjem ove formule možemo da prikažemo broj stanovnika i za preostale vrednosti u tabeli.

Šta bi se dogodilo da smo kao naziv grada uneli neki neodređen pojam, npr. reč „Mala“? U ovom slučaju, nakon što ćeliju definišemo kao geografski podatak, levo od naziva bi se pojavila ikonica sa znakom pitanja. Klikom na ovu ikonicu sa desne strane prozora se otvara meni sa nazivom Data Selector. U meniju Excel će nam ponuditi nekoliko geografskih odrednica širom sveta. Možemo da izaberemo neku od njih, a možemo i da dopunimo uneti pojam pa npr. napišemo „Mala Krsna“. Verovali ili ne, Excel će je pronaći! Za pretraživanje geografskih pojomova koristi se sajt Wikipedia, valjda zato što sadrži detaljnije podatke nego Bing mape. Pa ako ste radoznali možete da pregledate dodatne detalje u vezi ovog pojma i saznate da je Mala Krsna mesto u Srbiji, nedaleko od Smedereva, u Podunavskom okrugu… Klikom na dugme Select dodajemo ovaj grad u tabelu, a dalje možemo da na osnovu njega generišemo lokaciju, površinu, broj stanovnika…

Umesto naziva gradova mogli bismo da kreiramo i kolonu sa nazivima država. Ako ih odredimo kao geografske podatke videćete da na Excel nudi mnoštvo drugih statistika. Iz radoznalosti izabrali smo GDP i Leaders pa smo dobili podatke koje možete da vidite u tabeli. Jedino za Bosnu i Hercegovinu nema podataka o predsedniku i premijeru, verovatno nisu ažurirani, pa Excel nije mogao da ih pronađe. U tom slučaju javiće se poruka o greški „#FIELD“.

Excel 2019 poseduje i novi tip grafikona koji se zove Filled Chart. Pa ako iz Insert ribona odlučimo da dodamo ovaj grafikon, za selektovane nazive država i podatke o GDP, moći ćemo da vidimo kako je Bruto Nacionalni Dohodak raspoređen po zemljama u regionu. On prikazuje podatke tako što površinu država popunjava određenom bojom, na taj način da je intenzivnije popunjena površina države sa većim GDP. Ništa spektakularno, ali korisna ilustracija malopre prikazanih podataka.

Za kraj, kreirali smo novu tabelu u koju smo upisali nazive nekoliko najvećih svetskih IT kompanija. Ako ih označimo, pa u Data ribonu izaberemo opciju koja ih definiše kao Stocks podatke, na sličan način moći ćemo da dođemo do statistika koje su zanimljive onima što trguju na berzi.

Navedene funkcionalnosti su za sada raspoložive samo Office 365 pretplatnicama, ali verujem da će one brzo postati raspoložive i korisnicima Excel 2019 aplikacije.