Grafikon ostvarenja cilja

Kako prikazati na grafikonu da li je cilj ostvaren? Ako u ovo svrhu koristimo Column Chart najjednostavniji način je da dodamo liniju koja seče y osu na mestu koje odgovara vrednosti zadatog cilja. To možemo da učinimo ručno, kao i da dodamo seriju podataka koja ima samo jednu vrednost- zadati cilj, što se pomoću Combo grafikona prikazuje u izveštaju. A možemo i da kreiramo grafikon ostvarenja cilja pomeranjem y ose, o čemu će dalje biti reč…

Za početak, hajde da kreiramo Column Chart koji prikazuje vrednost prodaje u odnosu na gradove.

Koliko iznosi cilj prodaje? Hajde neka to bude 1000000. Kliknite na y osu desnim tasterom miša, u kontekstnom meniju izaberite opciju Format Axes, a zatim da y osa ima vrednost zadatog cilja. Vrednosti prodaje u gradovima gde je cilj ispunjen naći će se iznad ose, a tamo gde nije naći će se ispod ose. De facto, grafikon sada prikazuje dobitak i gubitak u odnosu na zadati cilj.

Dalje, izaberite seriju pa u njenom kontekstnom meniju pokrenite opciju Format Series. U meniju gde se podešavaju boje izaberite opciju Invert if negative. Dalje, promenite boje prikaza. Za pozitivne vrednosti izaberite zelenu, a za negativne crvenu.

Na kraju, možemo još da pomerimo natpise na dno grafikona, dodamo još nekoliko elemenata formatiranja i dobićemo dobar grafikon ostvarenja cilja.