Grafikon Planirano-ostvareno

„U stvari ordinarna priča, kao Pepeljuga“… reči su jednog starog hita iz ’80-tih, a meni su pale na pamet kao ilustracija onog što želim da opišem u ovom tekstu: grafikon poređenja planiranog i ostvarenog. Ukoliko iskoristimo prikaz podataka na sekundarnoj osi lako možemo da uporedimo planirane i ostvarene vrednosti, što može da bude od značaja za prikazivanje intuitivnih izveštaja.

Polazimo od tabele u okviru koje posmatramo analizu varijanse u četiri kvartala jedne poslovne godine. Napravićemo jednostavan Column Chart grafikon, dodati naslov, formatirati y osu tako da prikazuje vrednosti u hiljadama…

Hajde da promenimo tip grafikona u Combo. Planirane vrednosti prikazaćemo pomoću linija sa markerima, a ostvarene neka ostanu stubići. Ako zatim izaberemo seriju planiranih vrednosti, postavimo da linija bude transparentna, pa povećamo širinu markera, dobićemo grafikon na kome su kružićima prikazane planirane a stubićima ostvarene vrednosti. Zgodno, zar ne?