I4BI

I4BI je korisnička grupa za analitičare podataka. Osnovao sam je sa namerom da naši zajednički napori postanu deo jedne nove priče u okviru koje će se povezati proizvođači, distributeri i implementatori poslovnog softvera, kao i korisnici zaduženi za poslovno izveštavanje, u cilju deljenja i sticanja novih znanja u vezi sa primenom i korišćenjem Microsoft SSBI tehnologija, Microsoft 365, Azure i AI servisa…

Većina analitičara poslovnog izveštavanja dobro poznaje Excel, a neki koriste i Power Pivot, Power Query, Power Map (Excel BI), kao i Power BI. Za potrebe automatizacije neki koriste i Power Platform servise (Power Automate, Power Apps, Power Pages i Power Virtual Agents), a u velikim kompanijama u upotrebi su i različiti Azure servisi. Većina aktera u svetu poslovnog izveštavanja nema vremena da prati novosti u navedenim oblastima. Posledično, cilj ove grupe je sistematizacija postojećih, sticanje novih znanja, upoznavanje kolega koji se bave istim poslom te razmena znanja i iskustava.

I4BI je grupa koja okuplja profesionalce (pravna lica), a nudi permanentnu edukaciju kroz:

  • najmanje dva on-line sastanka mesečno, koji će obuhvatiti prezentacije specifičnih rešenja u vezi sa primenom Excel, Excel BI i Power BI rešenja, kao i drugih Microsoft 365 servisa koji mogu da budu od koristi prilikom pravljenja izveštaja. Sastanci će se snimati i biti na raspolaganju članovima grupe ukoliko budu sprečeni da im prisustvuju. Članovi grupe mogu da predlažu teme koje će biti obrađene na narednim sastanicima;
  • mesečni glasnik (newsletter), u okviru koga će članovi grupe moći da prate novosti iz oblasti IT tehnologija, a prvenstveno u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama;
  • popuste i druge povoljnosti u vezi sa treninzima;
  • organizovane skupove za upoznavanje, druženje i razmenu znanja članova grupe…

Ako ste zainteresovani da postanete član I4BI grupe pišite mi. Kontakt možete da pronađete na ovoj stranici.