Include Filtered Items in Totals

Include Filtered Items in Totals je jako korisna opcija koju možemo da pronađemo u podešavanjima pivot tabele a ona omogućava prikaz ispravne sume za vrednosti u redovima ili kolonama koje smo prethodno filtrirali. Primenom DAX izraza svakako možemo da poništavamo filtere i na taj način izračunamo tačne sume ali ponekad nema potrebe za tim već, primenom ove jednostavne opcije, možemo da dobijemo tačan izveštaj.

Kreirali smo jednostavnu pivot tabelu u kojoj pratimo promet artikala po količinama. Dodali smo kao slajser izveštajnu dimenziju PROIZVOĐAČ i filtrirali izveštaj tako da prikazuje proizvode Apatinske pivare.

Ako odemo na ribon Analyse, a zatim kliknemo na Options, otvoriće se prozor sa opcijama pivot tabele. Izaberimo karticu Totals&Filters, a zatim u njoj opciju Include Filtered Items in Totals. Poželjno je selektovati i opciju Mark totals with * kako bismo zvezdicom označili sve „neispravne sume“. Klikom na OK potvrđujemo izbor, hajde da vidimo kako ovo radi!

Nad izabranim artiklima u redovima primenićemo Top 5 filter kako bismo prikazali 5 najprodavanijih, a zatim ćemo ih sortirati u opadajućem redosledu. Ako obratite pažnju na vrednosti u redovima i Grand Total videćete da se nešto ne slaže- ukupna suma je puno veća! Naime, Grand Total predstavlja sumu svih prodatih količina za artikle apatinske pivare. A tu je i „zvezdica“ koja treba da nam poruči „ova vrednost nije ispravna“!

Ako želimo da vidimo sumu svih filtriranih vrednosti potrebno je da izaberemo Design ribon, a zatim da u meniju Subtotals deselektujemo Include Filtered Items in Totals, čime zapravo privremeno poništavamo prethodno podešavanje.

Da zaključimo, aktiviranjem opcije Include Filtered Items in Totals u podešavanjima pivot tabele zadržavamo početnu vrednost Grand Total-a, što može da bude od koristi ukoliko npr. želimo da izračunamo udeo u ukupnom prometu. Privremenim suspendovanjem ove opcije, na malopre prikazani način, videćemo tačan zbir prodatih količina u izveštaju.

U podešavanjima možete da vidite još jednu opciju: Include filtered intems in set totals. Ona radi na istovetan način, a odnosi se na podatke koje smo grupisali u setovima u okviru Power Pivot izveštaja.