Istorija verzija

Istorija verzija (Version History) je odlična funkcionalnost koju mogu da koriste svi Microsoft 365 pretplatnici koji datoteke čuvaju na SharePoint ili OneDrive repozitorijumu. Čuvanje datoteka u oblaku donosi puno pogodnosti, a jedna od njih je pregled svih verzija i mogućnost vraćanja neke od prethodnih verzije Excel dokumenta na kome su radili jedan ili više korisnika.

Svaki put kada izvršite snimanje Excel datoteke, na nekom od navedenih repozitorijuma, pamti se njena verzija. Pregled verzija na raspolaganju je korisnicima nakon što se, klikom na File, ode u Background View. Ulaskom u Info meni na raspolaganju je opcija Version History. Aktiviranjem ove opcije sa desne strane će se pojaviti panel u kome možete videti sve verzije tekućeg dokumenta i vrste promena. Izborom verzije, klikom na njen naziv u panelu, ona se otvara u zasebnom prozoru i dalje možemo da modifikujemo dokument te da ga snimimo pod novim imenom.

Version History možemo da pokrenemo i iz Windows Explorer-a. Nakon što pronađemo datoteku čiju prethodnu verziju želimo da pronađemo potrebno je, desnim klikom, otvoriti njen kontekstni meni a zatim izabrati opciju Version History. Otvoriće se prozor u kome možemo da vidimo sve verzije dokumenta. Sa desne strane naziva nalazi se meni sa tri opcije koje omogućavaju: vraćanje (Restore), preuzimanje (Download) ili brisanje verzije datoteke (Delete).

Gde se ovo primenjuje u praksi? Zamislite da ste radili neki proračun, a zatim snimili datoteku. Sutradan nastavljate sa radom, obrišete neke bitne podatke, snimite datoteku… Kako da vratite prvu, ispravnu verziju? Pa pomoću opcije Version History! Sjajno, zar ne?