Izgled dugmeta

Dugmad u Power BI izveštajima se koristi za navigaciju između različitih stranica izveštaja pa je, pored funkcionalnog aspekta, važno i da ona lepo izgledaju. Prilikom dodavanja praznog dugmeta Power BI Desktop omogućava puno opcija za formatiranje njegovog izgleda. Od skoro je moguće dodati i slike koje će predstavljati dugme, a takođe i izabrati različite slike za različita stanja (osnovno, miš iznad dugmeta, kliknuto dugme itd.)

Za početak hajde da dizajniramo izgled dugmadi za različita stanja prikaza. U ovu svrhu možemo da iskoristimo i Microsoft Excel, otiđite na Insert/Shape a zatim dodajte tri zaobljena pravougaonika. Unesite u njih odgovarajući tekst, formatirajte boje pozadine… Kada ste zadovoljni izgledom iskopirajte ih u omiljeni editor slika, a zatim ih snimite kao tri odvojene datoteke.

Uđite u Power BI Desktop i izaberite opciju za dodavanje praznog dugmeta. Otiđite na karticu za formatiranje visual-a, a zatim otvorite meni Fill. Na vrhu ćete videti padajuću listu kojom se vrši izbor stanja dugmeta za koje se podešava izgled. Pri dnu se nalazi dugme Add Image pomoću kojeg dodajemo slike. Pa prosto nekoliko puta izaberite različita stanja i pridružite im željene izglede dugmeta.

Ako ste sve uradili kako treba, u zavisnosti od stanja, dugme će imati različit izgled.